فهرست کتاب


راهبردها در کلام و پیام حضرت آیة الله العظمی خامنه ای

مرکز غدیر‏‏‏

سه خصوصیت در مسئولان کشور لازم است: تقوا، شجاعت و خود آگاهی

تاریخ: 19/10/1380
مسئولان کشور باید بتوانند نه فقط پا به پای مردم حرکت کنند، بلکه جلوتر از آنها گام بردارند.
سه خصوصیت در مسئولان کشور لازم است، که اگر این سه خصوصیت در آنها وجود داشت، آنگاه این نیروی عظیم ملی می تواند جلوی هرگونه خباثت و دشمنی دشمنان را بگیرد. این سه خصوصیت، تقوا و شجاعت و خودآگاهی است. مسئولان کشور فرق نمی کند، در همه قوا، چه یک مدیر دولتی، چه یک قاضی دادگستری، چه یک نماینده مجلس، چه عضو شورای نگهبان، چه عضو مجلس خبرگان، چه مسئولان نیروهای مسلح باید این سه خصوصیت را داشته باشند تا کشور آسیب ناپذیر باشد.

آقایان وزرا و مسئولان بالای کشور در فعالیتها و تلاشهای اقتصادی شخصی و گروهی، مطلقا وارد نشوند

تاریخ: 8/6/75
به نظر من، آقایان وزرا و مسئولان بالای کشور بخصوص، اگر بخواهند از این دغدغه های گوناگون، خودشان را خلاص بکنند و این خدمت بزرگ و خالص و خوبی که ارایه می دهند، بی هیچ دغدغه و اشکال، در نامه عمل خودشان ثبت کنند و برای این کشور، انشاء اللّه مستدام بدارند، راهش این است که در فعالیتها و تلاشهای اقتصادی شخصی و گروهی، مطلقا وارد نشوند.
... مدیران کشور، به فکر نباشند که آینده خودشان را تامین بکنند. همه چیز، به دست خداست. اداره زندگی و ادامه آن هم، به دست خداست.
... در فعالیتهای اقتصادی، هر چه که خودتان را دور نگه دارید و پرهیز کنید، به نفع شما و کارتان و به نفع کشور است، بلکه به نظر من، از هر کاری به غیر از آن کار ویژه خودتان، اجتناب کنید، برای این که بتوانید کار خودتان را انجام بدهید.

فصل نوزدهم : نظارت بر زیر مجموعه و زدودن نواقص

عناوین :
مراقبت مستمر مسئولان بر زیر مجموعه خود
سه نکته مهم در مدیریت
به مراقبت نسبت به محوطه کار و تشویق و تنبیه، خیلی اهمیت بدهید
نکاتی در حوزه مدیریت
جلوگیری از بروز یکنواختی در انجام کارها
مسئولین اجرایی باید هوشیار و دارای احساس مسئولیت باشند
لزوم توجه مسئولین به انتقادات و نصایح