فهرست کتاب


راهبردها در کلام و پیام حضرت آیة الله العظمی خامنه ای

مرکز غدیر‏‏‏

فرق است بین آن کسی که در کتاب چیزی را می خواند و آن که خوانده ها را در میدان عمل می آزماید

تاریخ: 28/7/1372
فرق است بین آن کسی که در کتاب چیزی را می خواند و آن که خوانده ها را در میدان عمل می آزماید، یا اساسا در میدان عمل می آموزد. میدان عمل یک چیز فوق العاده است،

این تجربه ها و مجرّبان را باید قدر شناخت. البته تکیه به مجرّبی، بایستی به معنای تنگ کردن میدان برای جوانان نباشد

تاریخ: 13/11/1377
همان جوان دیروز که مسئولیتی به او داده شده و آن را پذیرفته و بیست سال هم مسئولیت اجرایی دارد، این نمی شود به جرم این که دیگر الان جوان نیست، آدم به او مسئولیت ندهد. تجربه چیزی نیست که ناگهان به دست بیاید، بلکه مثل ظرفی است که شما برای به دست آوردن یک صمغ گران قیمت، زیر درختی - مثلا درخت کائوچو - می گذارید که قطره قطره این ظرف پر بشود، بعد که این ظرف از این صمغ پر شد، بگوییم دیگر بس است، بعد بگیریم خالیش کنیم و مجددا آن را زیر درخت بگذاریم تا پر شود.
این تجربه ها و مجربان را باید قدر شناخت. البته تکیه به مجربی، بایستی به معنای تنگ کردن میدان برای جوانان نباشد.

سه بخش عمده ضروری در هر مسئول: برای نفس کار، آماده بودن، آمادگی وتعهد برای انجام کار، مطابق سیاستهای کلی و برنامه های

تاریخ: 12/5/1372
اگر مسئول هر بخش، در هر اندازه و هر شعاعی، دارای ویژگیهای لازم برای اداره ی آن امر و آن بخش باشد، انسان می تواند مطمین باشد که کارها به سمت صلاح پیش خواهد رفت.
به اعتقاد بنده، سه بخش عمده در مسئول وجود دارد، سه آمادگی و احساس مسئولیت:
اول اینکه، برای نفس کار و عمل، آماده باشد.
تنبلی و بی حالی و سهل انگاری و کار را به دست حوادث و قضا و قدر سپردن، اولین بلایی است که ممکن است یک مدیر را، از صلاحیت کافی و لازم، ساقط کند. جدی بودن در کار، آرام نداشتن برای کار، احساس مسئولیت برای اصل اقدام و کار و وظیفه ای که بر عهده گرفته، بسیار مهم است. به همین جهت هم هست، که اگر کسی واقعا در بخشی از بخشهای کشور احساس می کند که کفایت لازم برای این کار را ندارد، معلوم نیست که پذیرش آن کار، مشروع باشد. چون قبول این کار، به معنای این است که تعهد کند و بپذیرد که این کار را به انجام برساند. این، بدون کفایت و لیاقت، امکانپذیر نیست. این، آن نکته ی اول است در باب مدیر و مسئول.
دوم، مسئله ی آمادگی و استعداد و تعهد برای انجام کار است، به همان نحوی که سیاستهای کلی و برنامه های اساسی کشور آن را اقتضا می کند .
اگر کشور، سیاست مشخصی را در مقوله ای پذیرفته است، کسی که اجرای بخشی از بخشهای کشور را می پذیرد، باید آن را در همان جهت کار و به همان سمت و با همان هدف پیش ببرد و هدایت کند، ولو خود او، آن سیاست را به طور کامل تثبیت نکرده باشد. اگر چه، در صورتی که مجری آن سیاست را قبول نداشته باشد، معلوم نیست چقدر بتواند این کار را به درستی انجام بدهد، ولی به هر حال، آن که لازم و اساسی است، این است که مدیر، مسئول یا وزیری که این مسئولیت را برعهده گرفته، کار را در جهت آن سیاستهای پذیرفته شده که سیاستگذاران در هر بخش انجام داده اند، پیش ببرد. این هم آن نکته یا رکن دوم از ارکان یک مدیریت سالم.
رکن سوم، حفظ طهارت و تقواست. حفظ پاکیزگی در عمل است. اجتناب از هرگونه - خدای ناکرده - اختلاط با اهداف غیر مشروع یا اهداف غیر مقبول و غیراخلاقی است. این، شان سوم است.
مدیر خوب، مدیری است که هر کاری را به عهده می گیرد، با رعایت اصول اخلاقی صحیح، انجام بدهد. در نظام اسلامی، چیزی که به شدت با آن مقابله می شود، رسوخ فساد است. در نظام اسلامی، با اعتقاد بد و نادرست، این جور مقابله نمی شود که با عمل غیر صحیح و عمل غیراخلاقی و خدای ناکرده رسوخ فساد مبارزه می شود. چیزی که امروز، در دوران بازسازی، مسئولین کشور، همکاران دولت، مدیران درجه ی دو و سه در دستگاههای دولتی، تا پایین ترین رده ها، باید با دقت مراقب باشند، این است که در این دوران بدانند: خطر رسوخ و نفوذ فساد، جدی و فلج کننده است. واقعا فلج کننده است، در این کار، فساد که نمی گوید من فسادم ، فرد مفسدی که دیگران را به وادی فساد می کشاند - فساد مالی، فساد کاری، قرارهای نامشروع و ناموجه در زمینه های مسایل کاری - کسی که انسان را تشویق می کند و می لغزاند به این سمت، از اول نمی گوید من آمدم که شما را فاسد کنم. اول با یک عنوان موجه، با یک چیز کوچک وارد میدان می شود. انسان است و آسیب پذیری شدید. انسان، به شدت آسیب پذیر است. لذا، خیلی باید مراقب بود.