فهرست کتاب


راهبردها در کلام و پیام حضرت آیة الله العظمی خامنه ای

مرکز غدیر‏‏‏

اجازه ی منزوی شدن عناصر خودی را ندهید

تاریخ: 7/1/1371
در مقابل تهاجم، عناصر مومن خودی می توانند بایستند. عناصر مومن خودی را، هرجا که هستند، گرامی بدارید. حرف من، این است، من به مسئولین فرهنگی کشور، از وزارت آموزش و پرورش تا وزارت ارشاداسلامی، تا سازمان تبلیغات اسلامی، تابقیه ی موسسات و بنگاههای فرهنگی کشور، عرض می کنم: به عناصر خودی تکیه کنید. منظور من این نیست که اگر کسی ، جوان انقلابی نیست، دستش را بگیرید بگذاریدش بیرون. نه، چه کسی چنین چیزی را می گوید. اصلا منطق اسلام که این نیست، منطق انقلاب که این نیست، میدان بدهید. به همه میدان بدهید. هرکس که می خواهد برای این ملت کار کند، کار کند. من می گویم اجازه ی منزوی شدن عناصر خودی را ندهید.

فرق است بین آن کسی که در کتاب چیزی را می خواند و آن که خوانده ها را در میدان عمل می آزماید

تاریخ: 28/7/1372
فرق است بین آن کسی که در کتاب چیزی را می خواند و آن که خوانده ها را در میدان عمل می آزماید، یا اساسا در میدان عمل می آموزد. میدان عمل یک چیز فوق العاده است،

این تجربه ها و مجرّبان را باید قدر شناخت. البته تکیه به مجرّبی، بایستی به معنای تنگ کردن میدان برای جوانان نباشد

تاریخ: 13/11/1377
همان جوان دیروز که مسئولیتی به او داده شده و آن را پذیرفته و بیست سال هم مسئولیت اجرایی دارد، این نمی شود به جرم این که دیگر الان جوان نیست، آدم به او مسئولیت ندهد. تجربه چیزی نیست که ناگهان به دست بیاید، بلکه مثل ظرفی است که شما برای به دست آوردن یک صمغ گران قیمت، زیر درختی - مثلا درخت کائوچو - می گذارید که قطره قطره این ظرف پر بشود، بعد که این ظرف از این صمغ پر شد، بگوییم دیگر بس است، بعد بگیریم خالیش کنیم و مجددا آن را زیر درخت بگذاریم تا پر شود.
این تجربه ها و مجربان را باید قدر شناخت. البته تکیه به مجربی، بایستی به معنای تنگ کردن میدان برای جوانان نباشد.