فهرست کتاب


راهبردها در کلام و پیام حضرت آیة الله العظمی خامنه ای

مرکز غدیر‏‏‏

توصیه همیشگی ما اعتنای به ایثارگران در کارها و بخشهای مختلف و سپردن مسئولیت های گوناگون کشور به آنهاست

تاریخ: 8/6/75
در همین خصوص، ما توصیه همیشگی داشتیم که باز هم به شما برادران عزیز عرض می کنیم و توجه و تذکر می دهیم و آن، عبارت از اعتنای به ایثارگران در کارها و بخشهای مختلف و سپردن مسئولیت های گوناگون کشور به آنهاست. حقیقتا این امنیتی که امروز کشور دارد و بخشهای مختلف می توانند با استفاده از این امنیت، کار و برنامه ریزی و ابتکار کنند، کشور را بسازند، برای کشور و برای خودشان، افتخارات به وجود بیاورند، ناشی از تلاش ایثارگران و همین جوانانی است که به میدانهای نبرد با دشمن رفتند. بعضی شهید شدند، که خانواده های آنها هستند. بعضی مجروح شدند و جانبازان را تشکیل می دهند.

اجازه ی منزوی شدن عناصر خودی را ندهید

تاریخ: 7/1/1371
در مقابل تهاجم، عناصر مومن خودی می توانند بایستند. عناصر مومن خودی را، هرجا که هستند، گرامی بدارید. حرف من، این است، من به مسئولین فرهنگی کشور، از وزارت آموزش و پرورش تا وزارت ارشاداسلامی، تا سازمان تبلیغات اسلامی، تابقیه ی موسسات و بنگاههای فرهنگی کشور، عرض می کنم: به عناصر خودی تکیه کنید. منظور من این نیست که اگر کسی ، جوان انقلابی نیست، دستش را بگیرید بگذاریدش بیرون. نه، چه کسی چنین چیزی را می گوید. اصلا منطق اسلام که این نیست، منطق انقلاب که این نیست، میدان بدهید. به همه میدان بدهید. هرکس که می خواهد برای این ملت کار کند، کار کند. من می گویم اجازه ی منزوی شدن عناصر خودی را ندهید.

فرق است بین آن کسی که در کتاب چیزی را می خواند و آن که خوانده ها را در میدان عمل می آزماید

تاریخ: 28/7/1372
فرق است بین آن کسی که در کتاب چیزی را می خواند و آن که خوانده ها را در میدان عمل می آزماید، یا اساسا در میدان عمل می آموزد. میدان عمل یک چیز فوق العاده است،