فهرست کتاب


راهبردها در کلام و پیام حضرت آیة الله العظمی خامنه ای

مرکز غدیر‏‏‏

آزادگان، بهترین سربازان انقلاب اند

تاریخ: 7/1/1371
آزادگان، بهترین سربازان انقلاب اند. آزادگان، آزموده ترین فرزندان این ملت اند. آزادگان، شایسته ترین افراد برای دفاع از انقلاب و نظام جمهوری اسلامی اند. آزادگان، مورد امید و اعتماد این نظام به حساب می آیند، و باید برای کارهای آینده هم به حساب بیایند.اگر دشمنی، درمقابل انقلاب یا در مقابل نظام جمهوری اسلامی قد علم کند، اول کسی که باید مشت بر سینه ی اوبزند، آزاده است. چون او بیشتر از همه، برای حفظ این نظام رنج کشیده است. او بیشتر از همه تجربه کرده است، خودش را بهتر می شناسد، و محنت پذیری خودش را در روزهای سخت آزمایش کرده است.

توصیه همیشگی ما اعتنای به ایثارگران در کارها و بخشهای مختلف و سپردن مسئولیت های گوناگون کشور به آنهاست

تاریخ: 8/6/75
در همین خصوص، ما توصیه همیشگی داشتیم که باز هم به شما برادران عزیز عرض می کنیم و توجه و تذکر می دهیم و آن، عبارت از اعتنای به ایثارگران در کارها و بخشهای مختلف و سپردن مسئولیت های گوناگون کشور به آنهاست. حقیقتا این امنیتی که امروز کشور دارد و بخشهای مختلف می توانند با استفاده از این امنیت، کار و برنامه ریزی و ابتکار کنند، کشور را بسازند، برای کشور و برای خودشان، افتخارات به وجود بیاورند، ناشی از تلاش ایثارگران و همین جوانانی است که به میدانهای نبرد با دشمن رفتند. بعضی شهید شدند، که خانواده های آنها هستند. بعضی مجروح شدند و جانبازان را تشکیل می دهند.

اجازه ی منزوی شدن عناصر خودی را ندهید

تاریخ: 7/1/1371
در مقابل تهاجم، عناصر مومن خودی می توانند بایستند. عناصر مومن خودی را، هرجا که هستند، گرامی بدارید. حرف من، این است، من به مسئولین فرهنگی کشور، از وزارت آموزش و پرورش تا وزارت ارشاداسلامی، تا سازمان تبلیغات اسلامی، تابقیه ی موسسات و بنگاههای فرهنگی کشور، عرض می کنم: به عناصر خودی تکیه کنید. منظور من این نیست که اگر کسی ، جوان انقلابی نیست، دستش را بگیرید بگذاریدش بیرون. نه، چه کسی چنین چیزی را می گوید. اصلا منطق اسلام که این نیست، منطق انقلاب که این نیست، میدان بدهید. به همه میدان بدهید. هرکس که می خواهد برای این ملت کار کند، کار کند. من می گویم اجازه ی منزوی شدن عناصر خودی را ندهید.