فهرست کتاب


راهبردها در کلام و پیام حضرت آیة الله العظمی خامنه ای

مرکز غدیر‏‏‏

توصیه و سفارش بسیجیان به مسئولان کشور

تاریخ: 7/1/1371
قدر بسیجیها را باید بدانند، در داخل هر دستگاه و هر وزارتخانه ای، آن انسانی را که دارای روحیه بسیجی است، باید عزیز بشمارند. در دستگاههای گوناگون دولتی، کسی که دارای روحیه ی بسیجی است، متخصص بسیجی، پزشک بسیجی، دانشجوی بسیجی، روحانی بسیجی، مدیر بسیجی، کارمند بسیجی، هر جایی که هست، بایستی عزیز و گرامی داشته شود. با این وضعیت، به فضل پروردگار، این یادگار عزیز امام امت، همیشه برای این ملت خواهد ماند، و برکات خود را به این ملت خواهدداد.

آزادگان، بهترین سربازان انقلاب اند

تاریخ: 7/1/1371
آزادگان، بهترین سربازان انقلاب اند. آزادگان، آزموده ترین فرزندان این ملت اند. آزادگان، شایسته ترین افراد برای دفاع از انقلاب و نظام جمهوری اسلامی اند. آزادگان، مورد امید و اعتماد این نظام به حساب می آیند، و باید برای کارهای آینده هم به حساب بیایند.اگر دشمنی، درمقابل انقلاب یا در مقابل نظام جمهوری اسلامی قد علم کند، اول کسی که باید مشت بر سینه ی اوبزند، آزاده است. چون او بیشتر از همه، برای حفظ این نظام رنج کشیده است. او بیشتر از همه تجربه کرده است، خودش را بهتر می شناسد، و محنت پذیری خودش را در روزهای سخت آزمایش کرده است.

توصیه همیشگی ما اعتنای به ایثارگران در کارها و بخشهای مختلف و سپردن مسئولیت های گوناگون کشور به آنهاست

تاریخ: 8/6/75
در همین خصوص، ما توصیه همیشگی داشتیم که باز هم به شما برادران عزیز عرض می کنیم و توجه و تذکر می دهیم و آن، عبارت از اعتنای به ایثارگران در کارها و بخشهای مختلف و سپردن مسئولیت های گوناگون کشور به آنهاست. حقیقتا این امنیتی که امروز کشور دارد و بخشهای مختلف می توانند با استفاده از این امنیت، کار و برنامه ریزی و ابتکار کنند، کشور را بسازند، برای کشور و برای خودشان، افتخارات به وجود بیاورند، ناشی از تلاش ایثارگران و همین جوانانی است که به میدانهای نبرد با دشمن رفتند. بعضی شهید شدند، که خانواده های آنها هستند. بعضی مجروح شدند و جانبازان را تشکیل می دهند.