فهرست کتاب


راهبردها در کلام و پیام حضرت آیة الله العظمی خامنه ای

مرکز غدیر‏‏‏

انقلاب به کار آدم های کارآمد و صادق نیاز دارد

تاریخ: 18/5/1368
انقلاب به کار آدمهای کارآمد و صادق نیاز دارد. صدق و اخلاص، شرط اول است. اگر ما در کسی صدق و اخلاص نبینیم، خیلی احتمال دارد که کار او هم به درد نخورد و یا در مواقعی مشکل درست کند. انسانی که صدق و اخلاص ندارد، ولی کارایی دارد، مثل ماشینی می ماند که اگر مراقبش نبودند و یک پیچ آن اشکال پیدا کرد، گاهی می بینید که ضربه یی هم به آدم می زند. کارایی انسانی به این است که هر فردی، از روی اخلاص و صدق و نیت صحیح، کاری را که به عهده اش است، انجام دهد تا انسان تلقی شود و ماشین نباشد.

توصیه و سفارش بسیجیان به مسئولان کشور

تاریخ: 7/1/1371
قدر بسیجیها را باید بدانند، در داخل هر دستگاه و هر وزارتخانه ای، آن انسانی را که دارای روحیه بسیجی است، باید عزیز بشمارند. در دستگاههای گوناگون دولتی، کسی که دارای روحیه ی بسیجی است، متخصص بسیجی، پزشک بسیجی، دانشجوی بسیجی، روحانی بسیجی، مدیر بسیجی، کارمند بسیجی، هر جایی که هست، بایستی عزیز و گرامی داشته شود. با این وضعیت، به فضل پروردگار، این یادگار عزیز امام امت، همیشه برای این ملت خواهد ماند، و برکات خود را به این ملت خواهدداد.

آزادگان، بهترین سربازان انقلاب اند

تاریخ: 7/1/1371
آزادگان، بهترین سربازان انقلاب اند. آزادگان، آزموده ترین فرزندان این ملت اند. آزادگان، شایسته ترین افراد برای دفاع از انقلاب و نظام جمهوری اسلامی اند. آزادگان، مورد امید و اعتماد این نظام به حساب می آیند، و باید برای کارهای آینده هم به حساب بیایند.اگر دشمنی، درمقابل انقلاب یا در مقابل نظام جمهوری اسلامی قد علم کند، اول کسی که باید مشت بر سینه ی اوبزند، آزاده است. چون او بیشتر از همه، برای حفظ این نظام رنج کشیده است. او بیشتر از همه تجربه کرده است، خودش را بهتر می شناسد، و محنت پذیری خودش را در روزهای سخت آزمایش کرده است.