فهرست کتاب


راهبردها در کلام و پیام حضرت آیة الله العظمی خامنه ای

مرکز غدیر‏‏‏

در برخی از جاهابه اشخاصی برای اداره بعضی از امور این نظام نیاز است که این نیاز را حوزه ها تامین کنند

تاریخ: 14/6/74
این نظام و حکومت الهی برای عمل، اولا به معارف و مقررات اسلامی احتیاج دارد. ثانیا در برخی از جاهابه اشخاصی برای اداره بعضی از امور این نظام نیاز است که بایستی این دو نیاز را حوزه ها تامین کنند. البته منظور این نیست که بایستی همه امور یا امور مهم را علما به دست گیرند. خیر، همه مومنین و صلحا و اهل فکر و اهل تحقیق در جای خودشان قرار دارند. برای کارهای گوناگون در کشور متخصصینی وجود دارد که آنها را انجام می دهند.
...پس اگر نیاز جامعه و حکومت اسلامی و اقامه آن مطرح است، می بایست حوزه علمیه آن را تامین کند. چنانچه جامعه یی بی دین شد، طبیعتا احساس نیاز به علما نمی کند، اما وقتی جامعه متدین است، به علما و معلمین اخلاق و دین و معارف احساس نیاز می کند.
... علمای دین بایستی نوشته های مربوط به معارف اسلامی را چه به صورت کتاب و جزوه و چه به صورت مجله و مطبوعات گوناگون فراهم کنند تا هنرمندها از روی آنها - مثلا - فیلم درست کنند و یا برنامه های گوناگون بسازند.

یکایک معاونین، مدیران، و مسئولین سراسر کشور را، با معیارهای الهی انتخاب کنید: کاردان، لایق، متدین، پاک، و آراسته به خصوصیات لازم برای یک مدیر

تاریخ: 12/5/1372
به وزرای عزیز، که بخشهای مختلف را برعهده دارند یا خواهند داشت، عرض می کنم: یکایک معاونین را، یکایک مدیران را، یکایک مسئولین سراسر کشور را، در بخش خودتان، با معیارهای الهی انتخاب کنید: کاردان، لایق، متدین، پاک، و آراسته به خصوصیاتی که برای یک مدیر لازم است.

انقلاب به کار آدم های کارآمد و صادق نیاز دارد

تاریخ: 18/5/1368
انقلاب به کار آدمهای کارآمد و صادق نیاز دارد. صدق و اخلاص، شرط اول است. اگر ما در کسی صدق و اخلاص نبینیم، خیلی احتمال دارد که کار او هم به درد نخورد و یا در مواقعی مشکل درست کند. انسانی که صدق و اخلاص ندارد، ولی کارایی دارد، مثل ماشینی می ماند که اگر مراقبش نبودند و یک پیچ آن اشکال پیدا کرد، گاهی می بینید که ضربه یی هم به آدم می زند. کارایی انسانی به این است که هر فردی، از روی اخلاص و صدق و نیت صحیح، کاری را که به عهده اش است، انجام دهد تا انسان تلقی شود و ماشین نباشد.