فهرست کتاب


راهبردها در کلام و پیام حضرت آیة الله العظمی خامنه ای

مرکز غدیر‏‏‏

نباید به هرکس و ناکسی اعتماد کنیم، مردم را مواجه کنیم باکسی که برای مردم،یا برای کار مردم ارزشی قایل نباشد، و به فکر خودش باشد.

تاریخ: 26/3/1372
مسئولین باید دو چیز را درسرلوحه ی کارهاشان قرار بدهند: یکی گزینش خوب. یعنی انسانهای پاک، امین، دلسوز، صمیمی و مردم دوست را انتخاب کنند. برای این کار بزرگ یار گرفتن، کار مهمی است. این جور نباشد که به هرکس و ناکسی اعتماد کنیم، مردم را مواجه کنیم باکسی که برای مردم، یا برای کار مردم ارزشی قایل نباشد، و به فکر خودش باشد. این، یک نکته است، که مسئولین باید رعایت کنند.
دوم اینکه، این خدمت و این مسئولیت را، برای بهره ی دنیایی خودشان، نخواهند. مسئول در این نظام، باید دندان لذایذ بی شماری را بکند. از خیلی لذتها باید بگذرد.

در برخی از جاهابه اشخاصی برای اداره بعضی از امور این نظام نیاز است که این نیاز را حوزه ها تامین کنند

تاریخ: 14/6/74
این نظام و حکومت الهی برای عمل، اولا به معارف و مقررات اسلامی احتیاج دارد. ثانیا در برخی از جاهابه اشخاصی برای اداره بعضی از امور این نظام نیاز است که بایستی این دو نیاز را حوزه ها تامین کنند. البته منظور این نیست که بایستی همه امور یا امور مهم را علما به دست گیرند. خیر، همه مومنین و صلحا و اهل فکر و اهل تحقیق در جای خودشان قرار دارند. برای کارهای گوناگون در کشور متخصصینی وجود دارد که آنها را انجام می دهند.
...پس اگر نیاز جامعه و حکومت اسلامی و اقامه آن مطرح است، می بایست حوزه علمیه آن را تامین کند. چنانچه جامعه یی بی دین شد، طبیعتا احساس نیاز به علما نمی کند، اما وقتی جامعه متدین است، به علما و معلمین اخلاق و دین و معارف احساس نیاز می کند.
... علمای دین بایستی نوشته های مربوط به معارف اسلامی را چه به صورت کتاب و جزوه و چه به صورت مجله و مطبوعات گوناگون فراهم کنند تا هنرمندها از روی آنها - مثلا - فیلم درست کنند و یا برنامه های گوناگون بسازند.

یکایک معاونین، مدیران، و مسئولین سراسر کشور را، با معیارهای الهی انتخاب کنید: کاردان، لایق، متدین، پاک، و آراسته به خصوصیات لازم برای یک مدیر

تاریخ: 12/5/1372
به وزرای عزیز، که بخشهای مختلف را برعهده دارند یا خواهند داشت، عرض می کنم: یکایک معاونین را، یکایک مدیران را، یکایک مسئولین سراسر کشور را، در بخش خودتان، با معیارهای الهی انتخاب کنید: کاردان، لایق، متدین، پاک، و آراسته به خصوصیاتی که برای یک مدیر لازم است.