فهرست کتاب


راهبردها در کلام و پیام حضرت آیة الله العظمی خامنه ای

مرکز غدیر‏‏‏

نیروی انسانی مؤمن، با وجدان، معتقد به کار و دلسوز، اساس پیشرفت هر کشور

تاریخ: 3/6 /1370
نیروی انسانی در هر کشوری، اساس پیشرفت است. کدام نیروی انسانی پیشرفت را در یک کشور تضمین خواهد کرد نیروی انسانی مؤمن، با وجدان، معتقد به کار و دلسوز، والا آن نیروی انسانی یی که اعتقاد به کار و دلسوزی ندارد و برای کشور و نظام و ارزشهای مردم و خود مردم هیچ گونه اعتنایی قایل نیست، چه کمکی می تواند به پیشرفت کشور بکند اینها نکات اساسی است که باید در سیاستگذاری بسیاری از بخشهای عمده دستگاه ما مورد توجه قرار بگیرد.

نباید به هرکس و ناکسی اعتماد کنیم، مردم را مواجه کنیم باکسی که برای مردم،یا برای کار مردم ارزشی قایل نباشد، و به فکر خودش باشد.

تاریخ: 26/3/1372
مسئولین باید دو چیز را درسرلوحه ی کارهاشان قرار بدهند: یکی گزینش خوب. یعنی انسانهای پاک، امین، دلسوز، صمیمی و مردم دوست را انتخاب کنند. برای این کار بزرگ یار گرفتن، کار مهمی است. این جور نباشد که به هرکس و ناکسی اعتماد کنیم، مردم را مواجه کنیم باکسی که برای مردم، یا برای کار مردم ارزشی قایل نباشد، و به فکر خودش باشد. این، یک نکته است، که مسئولین باید رعایت کنند.
دوم اینکه، این خدمت و این مسئولیت را، برای بهره ی دنیایی خودشان، نخواهند. مسئول در این نظام، باید دندان لذایذ بی شماری را بکند. از خیلی لذتها باید بگذرد.

در برخی از جاهابه اشخاصی برای اداره بعضی از امور این نظام نیاز است که این نیاز را حوزه ها تامین کنند

تاریخ: 14/6/74
این نظام و حکومت الهی برای عمل، اولا به معارف و مقررات اسلامی احتیاج دارد. ثانیا در برخی از جاهابه اشخاصی برای اداره بعضی از امور این نظام نیاز است که بایستی این دو نیاز را حوزه ها تامین کنند. البته منظور این نیست که بایستی همه امور یا امور مهم را علما به دست گیرند. خیر، همه مومنین و صلحا و اهل فکر و اهل تحقیق در جای خودشان قرار دارند. برای کارهای گوناگون در کشور متخصصینی وجود دارد که آنها را انجام می دهند.
...پس اگر نیاز جامعه و حکومت اسلامی و اقامه آن مطرح است، می بایست حوزه علمیه آن را تامین کند. چنانچه جامعه یی بی دین شد، طبیعتا احساس نیاز به علما نمی کند، اما وقتی جامعه متدین است، به علما و معلمین اخلاق و دین و معارف احساس نیاز می کند.
... علمای دین بایستی نوشته های مربوط به معارف اسلامی را چه به صورت کتاب و جزوه و چه به صورت مجله و مطبوعات گوناگون فراهم کنند تا هنرمندها از روی آنها - مثلا - فیلم درست کنند و یا برنامه های گوناگون بسازند.