فهرست کتاب


راهبردها در کلام و پیام حضرت آیة الله العظمی خامنه ای

مرکز غدیر‏‏‏

من به نقش انسان و اراده و قدرت انسانی، ایمان زیادی دارم

تاریخ: 19/3/1368
من به نقش انسان و اراده و قدرت انسانی، ایمان زیادی دارم. این جزو اصول فکری ماست که در طول دوران انقلاب و در بررسی مسایل اسلامی به آن رسیده ایم و آن را در عمل اجرا کرده ایم و آثار و نتایجش را هم دیده ایم. ایمان به اراده انسانی و در کنار آن، اعتقاد و ایمان و اطمینان به کمک الهی، باعث می شود که بزرگترین مشکلات به آسانی حل شوند. با این دید، من نسبت به آینده انقلاب و کشور و نظام خوشبینم و این خوشبینی را با قوت تمام حفظ کرده ام و امروز به اندازه یک ذره، احساس بدبینی و ضعف نمی کنم، بخصوص که حرکت عظیم مردم، معجزه الهی را نشان می دهد و ما را با عظمت و تاثیر نقش مردم آشنا می کند.

برای یک کشور، نیروی انسانی همه چیز است

تاریخ: 21/9/1368
برای یک کشور، نیروی انسانی همه چیز است. ما اگر نیروی انسانی نداشته باشیم، هیچ چیزی نداریم. چند سال قبل از این، روی بعضی از کشورهایی که سالها پیش از ما انقلاب کردند و توفیقهایی هم در عرصه های اقتصادی و صنعتی و فنی و امثال اینها به دست آوردند، مطالعه یی می کردم. دیدم اینها در اوایل انقلاب، بیشترین تکیه و برنامه ریزی را روی تربیت نیروی انسانی گذاشته اند، به طوری که بعضی از این کشورها، همین الان نیروی انسانی کارآمد و ماهر صادر می کنند. یعنی نه این که کشور خودشان از وجود چنین نیروی انسانی یی سرریز شده و بی نیاز گردیده است، نه، کشور آنها از جهات دیگر آماده قبول این همه متخصص نیست و وضع اقتصادیشان طوری نیست که بتواند این همه متخصص را مصرف کند، این است که به کشورها صادر می کنند. همین نیروی انسانی است که آنها را علی رغم نداشتن درآمدهای کلانی مثل نفت و مانند آن - که بحمدالله ما از آن برخوردار هستیم- به سطوح خوب رسانده است.

نیروی انسانی مؤمن، با وجدان، معتقد به کار و دلسوز، اساس پیشرفت هر کشور

تاریخ: 3/6 /1370
نیروی انسانی در هر کشوری، اساس پیشرفت است. کدام نیروی انسانی پیشرفت را در یک کشور تضمین خواهد کرد نیروی انسانی مؤمن، با وجدان، معتقد به کار و دلسوز، والا آن نیروی انسانی یی که اعتقاد به کار و دلسوزی ندارد و برای کشور و نظام و ارزشهای مردم و خود مردم هیچ گونه اعتنایی قایل نیست، چه کمکی می تواند به پیشرفت کشور بکند اینها نکات اساسی است که باید در سیاستگذاری بسیاری از بخشهای عمده دستگاه ما مورد توجه قرار بگیرد.