فهرست کتاب


راهبردها در کلام و پیام حضرت آیة الله العظمی خامنه ای

مرکز غدیر‏‏‏

فصل هجدهم : کارگزاران

عناوین :
من به نقش انسان و اراده و قدرت انسانی، ایمان زیادی دارم
برای یک کشور، نیروی انسانی همه چیز است
نیروی مؤمن، با وجدان، معتقد به کار و دلسوز، اساس پیشرفت
به هرکس و ناکس و کسی که به فکر خودش باشد اعتماد نکنیم
وظیفه حوزه های علمیه در تامین بخشی از نیروی انسانی مورد نیاز
مسئولین را، با معیارهای الهی انتخاب کنید
انقلاب به کار آدم های کارآمد و صادق نیاز دارد
توصیه و سفارش بسیجیان به مسئولان کشور
آزادگان، بهترین سربازان انقلاب اند
اعتنای به ایثارگران و سپردن مسئولیت به ایشان
اجازه ی منزوی شدن عناصر خودی را ندهید
مزیت تجربه عملی
این تجربه ها و مجرّبان را باید قدر شناخت
سه بخش عمده ضروری در هر مسئول
تقوا، شجاعت و خود آگاهی سه خصوصیت لازم در مسئولان کشور
پرهیز جدی مسئولان کشور از فعالیتها اقتصادی شخصی و گروهی

من به نقش انسان و اراده و قدرت انسانی، ایمان زیادی دارم

تاریخ: 19/3/1368
من به نقش انسان و اراده و قدرت انسانی، ایمان زیادی دارم. این جزو اصول فکری ماست که در طول دوران انقلاب و در بررسی مسایل اسلامی به آن رسیده ایم و آن را در عمل اجرا کرده ایم و آثار و نتایجش را هم دیده ایم. ایمان به اراده انسانی و در کنار آن، اعتقاد و ایمان و اطمینان به کمک الهی، باعث می شود که بزرگترین مشکلات به آسانی حل شوند. با این دید، من نسبت به آینده انقلاب و کشور و نظام خوشبینم و این خوشبینی را با قوت تمام حفظ کرده ام و امروز به اندازه یک ذره، احساس بدبینی و ضعف نمی کنم، بخصوص که حرکت عظیم مردم، معجزه الهی را نشان می دهد و ما را با عظمت و تاثیر نقش مردم آشنا می کند.

برای یک کشور، نیروی انسانی همه چیز است

تاریخ: 21/9/1368
برای یک کشور، نیروی انسانی همه چیز است. ما اگر نیروی انسانی نداشته باشیم، هیچ چیزی نداریم. چند سال قبل از این، روی بعضی از کشورهایی که سالها پیش از ما انقلاب کردند و توفیقهایی هم در عرصه های اقتصادی و صنعتی و فنی و امثال اینها به دست آوردند، مطالعه یی می کردم. دیدم اینها در اوایل انقلاب، بیشترین تکیه و برنامه ریزی را روی تربیت نیروی انسانی گذاشته اند، به طوری که بعضی از این کشورها، همین الان نیروی انسانی کارآمد و ماهر صادر می کنند. یعنی نه این که کشور خودشان از وجود چنین نیروی انسانی یی سرریز شده و بی نیاز گردیده است، نه، کشور آنها از جهات دیگر آماده قبول این همه متخصص نیست و وضع اقتصادیشان طوری نیست که بتواند این همه متخصص را مصرف کند، این است که به کشورها صادر می کنند. همین نیروی انسانی است که آنها را علی رغم نداشتن درآمدهای کلانی مثل نفت و مانند آن - که بحمدالله ما از آن برخوردار هستیم- به سطوح خوب رسانده است.