فهرست کتاب


راهبردها در کلام و پیام حضرت آیة الله العظمی خامنه ای

مرکز غدیر‏‏‏

باید در جهت کمک به محرومان جامعه حرکت کنیم

تاریخ: 1/6/1369
ما باید در جهت کمک به محرومان جامعه حرکت کنیم. درست است که در جامعه اسلامی، عدل برای همه است، یعنی اگر شما ببینید که دزدی از دیوار کسی که فرضا تمکنی هم دارد، بالا می رود، جلوی دزد را خواهید گرفت، نمی گویید که اشکالی ندارد، برود از خانه این شخص دزدی کند. یا اگر دیده شود که یک فرد متوسط و معمولی جامعه، مورد ستم قرار می گیرد، باید جلویش گرفته شود، منتها ببینیم در وضع جامعه و نظام اجتماعی و تاریخ ما، کدام اقشار و کدام طبقات، بیشتر مورد ظلم و ستم و بی عدالتی قرار داشتند و عقبند، باید به اینها کمک بشود. روشن است که قشرهای پابرهنه کشور، این گونه اند.
محرومان کشور، کسانی هستند که علی رغم حق برابرشان با دیگر اعضای این خانواده، به آنها در طول سالیان دراز ظلم شده است. در این کشور، فامیلها، قشرهای بالا و مقتدر، خوانین و کمپانیداران حکومت می کردند و قدرت و قانون به نفع آنها بوده است. همه چیز بایستی در جهت عکس آن روند حرکت کند، یعنی ثروت و همت و مدیریت و امکانات مادی و معنوی کشور، در جهت از خاک بر کشیدن آن قشرهای محروم و مظلوم برود. در تمام برنامه های دولت، بایستی این معنا مورد توجه قرار بگیرد. البته در برنامه ها، همین طور هم است. یعنی واقعا در این برنامه هایی که شماها دارید و من از اغلب یا همه آنها مطلعم، این جهات رعایت شده است، لیکن در عمل اعضای دولت و اجزای مجموعه کارکنان کشور، بایستی این معنا مورد توجه دایمی قرار بگیرد.

فصل هجدهم : کارگزاران

عناوین :
من به نقش انسان و اراده و قدرت انسانی، ایمان زیادی دارم
برای یک کشور، نیروی انسانی همه چیز است
نیروی مؤمن، با وجدان، معتقد به کار و دلسوز، اساس پیشرفت
به هرکس و ناکس و کسی که به فکر خودش باشد اعتماد نکنیم
وظیفه حوزه های علمیه در تامین بخشی از نیروی انسانی مورد نیاز
مسئولین را، با معیارهای الهی انتخاب کنید
انقلاب به کار آدم های کارآمد و صادق نیاز دارد
توصیه و سفارش بسیجیان به مسئولان کشور
آزادگان، بهترین سربازان انقلاب اند
اعتنای به ایثارگران و سپردن مسئولیت به ایشان
اجازه ی منزوی شدن عناصر خودی را ندهید
مزیت تجربه عملی
این تجربه ها و مجرّبان را باید قدر شناخت
سه بخش عمده ضروری در هر مسئول
تقوا، شجاعت و خود آگاهی سه خصوصیت لازم در مسئولان کشور
پرهیز جدی مسئولان کشور از فعالیتها اقتصادی شخصی و گروهی

من به نقش انسان و اراده و قدرت انسانی، ایمان زیادی دارم

تاریخ: 19/3/1368
من به نقش انسان و اراده و قدرت انسانی، ایمان زیادی دارم. این جزو اصول فکری ماست که در طول دوران انقلاب و در بررسی مسایل اسلامی به آن رسیده ایم و آن را در عمل اجرا کرده ایم و آثار و نتایجش را هم دیده ایم. ایمان به اراده انسانی و در کنار آن، اعتقاد و ایمان و اطمینان به کمک الهی، باعث می شود که بزرگترین مشکلات به آسانی حل شوند. با این دید، من نسبت به آینده انقلاب و کشور و نظام خوشبینم و این خوشبینی را با قوت تمام حفظ کرده ام و امروز به اندازه یک ذره، احساس بدبینی و ضعف نمی کنم، بخصوص که حرکت عظیم مردم، معجزه الهی را نشان می دهد و ما را با عظمت و تاثیر نقش مردم آشنا می کند.