فهرست کتاب


راهبردها در کلام و پیام حضرت آیة الله العظمی خامنه ای

مرکز غدیر‏‏‏

باید در روستاها سرمایه گذاری کنیم

تاریخ: 14/4/1368
اگر بخواهیم کشورمان به طور نسبی به استغنا و خودکفایی و بی نیازی از دیگران نایل شود، باید در روستاها سرمایه گذاری کنیم و زحمت بکشیم. پایه اول خودکفایی ، خودکفایی در امور تغذیه مردم است. این که می گوییم خودکفایی نسبی، به خاطر آن است که یک کشور نمی تواند به طور کامل از دیگر کشورهای جهان بی نیاز باشد. تبادل میان ملتها و کشورها، امری عادی و معمولی تلقی می شود. عمده این است که یک کشور بتواند روی پای خود بایستد و اساس زندگی خود را تامین کند.
این کار مستلزم آبادی روستاها و کار کشاورزان و توجه مسئولان و صرف پول و سرمایه دولتی و مردمی در دهات و روستاهاست.

روستاها را آباد کنید، زندگی را در روستاهای کشور آسان کنید، دسترسی روستاییان عزیز را به امکانات زندگی ممکن کنید

تاریخ: 1/1/1380
سیاست کلی باید این باشد: روستاها را آباد کنید، زندگی را در روستاهای کشور آسان کنید، دسترسی روستاییان عزیز را - که از قشرهای محروم کشور هستند به امکانات زندگی ممکن کنید، برای آنها وسیله ارتباط، راه و جاده و امکان حمل و نقل و بقیه چیزهایی که برای یک زندگی راحت لازم است، به طور کامل فراهم کنید.

باید در جهت کمک به محرومان جامعه حرکت کنیم

تاریخ: 1/6/1369
ما باید در جهت کمک به محرومان جامعه حرکت کنیم. درست است که در جامعه اسلامی، عدل برای همه است، یعنی اگر شما ببینید که دزدی از دیوار کسی که فرضا تمکنی هم دارد، بالا می رود، جلوی دزد را خواهید گرفت، نمی گویید که اشکالی ندارد، برود از خانه این شخص دزدی کند. یا اگر دیده شود که یک فرد متوسط و معمولی جامعه، مورد ستم قرار می گیرد، باید جلویش گرفته شود، منتها ببینیم در وضع جامعه و نظام اجتماعی و تاریخ ما، کدام اقشار و کدام طبقات، بیشتر مورد ظلم و ستم و بی عدالتی قرار داشتند و عقبند، باید به اینها کمک بشود. روشن است که قشرهای پابرهنه کشور، این گونه اند.
محرومان کشور، کسانی هستند که علی رغم حق برابرشان با دیگر اعضای این خانواده، به آنها در طول سالیان دراز ظلم شده است. در این کشور، فامیلها، قشرهای بالا و مقتدر، خوانین و کمپانیداران حکومت می کردند و قدرت و قانون به نفع آنها بوده است. همه چیز بایستی در جهت عکس آن روند حرکت کند، یعنی ثروت و همت و مدیریت و امکانات مادی و معنوی کشور، در جهت از خاک بر کشیدن آن قشرهای محروم و مظلوم برود. در تمام برنامه های دولت، بایستی این معنا مورد توجه قرار بگیرد. البته در برنامه ها، همین طور هم است. یعنی واقعا در این برنامه هایی که شماها دارید و من از اغلب یا همه آنها مطلعم، این جهات رعایت شده است، لیکن در عمل اعضای دولت و اجزای مجموعه کارکنان کشور، بایستی این معنا مورد توجه دایمی قرار بگیرد.