فهرست کتاب


راهبردها در کلام و پیام حضرت آیة الله العظمی خامنه ای

مرکز غدیر‏‏‏

به این نقاط محروم بروید و با مردم به طور روبه رو تماس بگیرید و در جریان کارهایشان قرار بگیرید

تاریخ: 2/6/1378
به این نقاط محروم بروید و با مردم به طور روبه رو تماس بگیرید و در جریان کارهایشان قرار بگیرید. خود این سفرهایی که انجام می شود -بخصوص به نقاط دوردست و محروم - خیلی باارزش و بابرکت است، چون انسان را در واقعیتهایی قرار می دهد که آنها را شنیده است.

نگاه به مناطق محروم و طبقات مستضعف کشور، از جمله کارهای بسیار لازم و واجب است

تاریخ: 3/6/1372
نگاه به مناطق محروم و طبقات مستضعف کشور و آن مناطقی که مورد بی مهری دستگاههای طاغوتی در گذشته قرار گرفته اند. این، از جمله کارهای بسیار لازم و واجب است، که، ان شاء الله، آقایان در هر جا که هستند - چه در کارهای اقتصادی، چه فنی، چه علمی، چه فرهنگی - دنبال کنند.

باید در روستاها سرمایه گذاری کنیم

تاریخ: 14/4/1368
اگر بخواهیم کشورمان به طور نسبی به استغنا و خودکفایی و بی نیازی از دیگران نایل شود، باید در روستاها سرمایه گذاری کنیم و زحمت بکشیم. پایه اول خودکفایی ، خودکفایی در امور تغذیه مردم است. این که می گوییم خودکفایی نسبی، به خاطر آن است که یک کشور نمی تواند به طور کامل از دیگر کشورهای جهان بی نیاز باشد. تبادل میان ملتها و کشورها، امری عادی و معمولی تلقی می شود. عمده این است که یک کشور بتواند روی پای خود بایستد و اساس زندگی خود را تامین کند.
این کار مستلزم آبادی روستاها و کار کشاورزان و توجه مسئولان و صرف پول و سرمایه دولتی و مردمی در دهات و روستاهاست.