فهرست کتاب


راهبردها در کلام و پیام حضرت آیة الله العظمی خامنه ای

مرکز غدیر‏‏‏

عمدتا طبقه محرومند که باید مورد توجه خاص برای خدمت قرار بگیرند

تاریخ: 23/5 /1370
همه افراد ملت و جامعه را باید خدمت کرد، اما عمدتا طبقه محرومند که باید مورد توجه خاص برای خدمت قرار بگیرند، به دو دلیل: اولا چون احتیاجشان بیشتر است و عدل این را اقتضا می کند، ثانیا چون پشتیبانی آنها از نظام، جدیتر و همیشگی تر است و از اول این طور بوده است.

به این نقاط محروم بروید و با مردم به طور روبه رو تماس بگیرید و در جریان کارهایشان قرار بگیرید

تاریخ: 2/6/1378
به این نقاط محروم بروید و با مردم به طور روبه رو تماس بگیرید و در جریان کارهایشان قرار بگیرید. خود این سفرهایی که انجام می شود -بخصوص به نقاط دوردست و محروم - خیلی باارزش و بابرکت است، چون انسان را در واقعیتهایی قرار می دهد که آنها را شنیده است.

نگاه به مناطق محروم و طبقات مستضعف کشور، از جمله کارهای بسیار لازم و واجب است

تاریخ: 3/6/1372
نگاه به مناطق محروم و طبقات مستضعف کشور و آن مناطقی که مورد بی مهری دستگاههای طاغوتی در گذشته قرار گرفته اند. این، از جمله کارهای بسیار لازم و واجب است، که، ان شاء الله، آقایان در هر جا که هستند - چه در کارهای اقتصادی، چه فنی، چه علمی، چه فرهنگی - دنبال کنند.