فهرست کتاب


راهبردها در کلام و پیام حضرت آیة الله العظمی خامنه ای

مرکز غدیر‏‏‏

سیاست اداره کشور، باید در جهت سود طبقات محروم و رفع محرومیت از آنها باشد

تاریخ: 12/2/1369
سیاست اداره کشور، باید در جهت سود طبقات محروم و رفع محرومیت از آنها باشد، کمااین که همین طور هم هست.

عمدتا طبقه محرومند که باید مورد توجه خاص برای خدمت قرار بگیرند

تاریخ: 23/5 /1370
همه افراد ملت و جامعه را باید خدمت کرد، اما عمدتا طبقه محرومند که باید مورد توجه خاص برای خدمت قرار بگیرند، به دو دلیل: اولا چون احتیاجشان بیشتر است و عدل این را اقتضا می کند، ثانیا چون پشتیبانی آنها از نظام، جدیتر و همیشگی تر است و از اول این طور بوده است.

به این نقاط محروم بروید و با مردم به طور روبه رو تماس بگیرید و در جریان کارهایشان قرار بگیرید

تاریخ: 2/6/1378
به این نقاط محروم بروید و با مردم به طور روبه رو تماس بگیرید و در جریان کارهایشان قرار بگیرید. خود این سفرهایی که انجام می شود -بخصوص به نقاط دوردست و محروم - خیلی باارزش و بابرکت است، چون انسان را در واقعیتهایی قرار می دهد که آنها را شنیده است.