فهرست کتاب


راهبردها در کلام و پیام حضرت آیة الله العظمی خامنه ای

مرکز غدیر‏‏‏

آنچه که در نظام اسلامی باید همیشه مورد توجه باشد، مشخص بودن جبهه هاست، مخلوط نشدن جبهه حق با جبهه ناحق است

تاریخ: 4/10/1378
آنچه که در نظام اسلامی باید همیشه مورد توجه باشد، مشخص بودن جبهه هاست، مخلوط نشدن جبهه حق با جبهه ناحق است. ممکن است جبهه ناحق مورد مدارا قرار بگیرد - مانعی ندارد - ممکن است در جایی دست دوستی هم با او داده بشود - در جای خود مانعی ندارد - اما زنهار خطوط فاصل نبایستی به هم بخورد، باید مشخص باشد که حق کیست و کجاست و چرا و چه می خواهد بکند، هدف و روش و تدبیر و تاکتیک و عملکردش چگونه است، و ناحق کیست و چرا و هدفش چیست و چه کار می خواهد بکند، اینها نباید مورد غفلت قرار بگیرد.
غفلت از این مرزبندی و تشخص، به نفع هیچ جبهه حقی تمام نخواهد شد. هیچ کس، اهل حق را از این که ندانند چرا حقند و حالا چه باید بکنند و چه کسی در مقابل آنهاست، تحسین نخواهد کرد، حتی دشمنانشان هم آنها را تحسین نمی کنند.

فصل هفدهم : رسیدگی به محرومین و نقاط محروم

عناوین :
امیر المؤمنین و اقشار ضعیف جامعه
کشور ما چگونه نباید باشد
سیاست اداره کشور، باید در جهت سود طبقات محروم باشد
ضرورت سرکشی به نقاط محروم و تماس روبه رو با مردم
نگاه به مناطق محروم و طبقات مستضعف لازم و واجب است
باید در روستاها سرمایه گذاری کنیم
روستاها را آباد کنید
زندگی را در روستاهای کشور آسان کنید
دسترسی روستاییان عزیز را به امکانات زندگی ممکن کنید
باید در جهت کمک به محرومان جامعه حرکت کنیم

امیر المومنین در تمام آنات قدرت و حکومت، به فکر ضعیف ترین افراد جامعه بود

تاریخ: 6/10/1372
امیر المؤمنین در تمام آنات قدرت و حکومت و سلطه ای که خدای متعال در اختیارش گذاشت، به فکر ضعیف ترین افراد جامعه بود. هم خودش به فکر بود، هم کسانی را که به جاهای مختلف به عنوان حکومت و استانداری و سفارت و غیره می فرستاد، سفارش می کرد.
ایشان به مالک اشتر می فرماید: بگرد، کسانی را پیدا کن که معمولا چشم کسی مثل تو به آنها نمی افتد، بعضی هستند که دور و بر مالک اشتر نوعی، که حاکم است، دایم می پلکند، خودشان را به او نزدیک می کنند، خودشان را به او می رسانند، متمکنین اند، زباندارها هستند، زرنگها هستند، مقامدارها هستند. نمی گویم آدمهای بد. ولو خوب. اما دست و پای این کار را دارند. اما عده ای هم در جامعه هستند که دست و پای این کار را ندارند، امکانش را ندارند، رویش را ندارند، پولش را ندارند، آشنایش را ندارند. می فرماید: بگرد اینها را پیدا کن و از حال آنها تفقد کن.