فهرست کتاب


راهبردها در کلام و پیام حضرت آیة الله العظمی خامنه ای

مرکز غدیر‏‏‏

مساله تورم، باید به شکلی حل بشود

تاریخ: 8/6/75
مساله تورم، باید به شکلی حل بشود. قدرت پول ملی، بایستی به تدبیر هر چه تمامتر، با دنبال گیری و تلاش هر چه بیشتر، تامین بشود. البته امیدوار هستیم که انشاء اللّه آن روزی که نتایج کارهای شما بیشتر ظاهر بشود و این کارهای زیربنایی به نتایج برسد، همین طور هم بشود. در دراز مدت، این طور خواهد شد، لیکن نمی شود منتظر ماند و از راههای علاجی که در کوتاه مدت و میان مدت می تواند دنبال بشود، نباید غافل شد. همین ارزش پول ملی، کلید حل بسیاری از مشکلات کشور است و این ضعف قدرت خرید در طبقات پایین مردم و عدم توانایی آنها بر تامین نیازهای زندگیشان، ناشی از این قضیه است، که انشاء اللّه باید تلاش مضاعفی برای اینها انجام بگیرد.

آنچه که در نظام اسلامی باید همیشه مورد توجه باشد، مشخص بودن جبهه هاست، مخلوط نشدن جبهه حق با جبهه ناحق است

تاریخ: 4/10/1378
آنچه که در نظام اسلامی باید همیشه مورد توجه باشد، مشخص بودن جبهه هاست، مخلوط نشدن جبهه حق با جبهه ناحق است. ممکن است جبهه ناحق مورد مدارا قرار بگیرد - مانعی ندارد - ممکن است در جایی دست دوستی هم با او داده بشود - در جای خود مانعی ندارد - اما زنهار خطوط فاصل نبایستی به هم بخورد، باید مشخص باشد که حق کیست و کجاست و چرا و چه می خواهد بکند، هدف و روش و تدبیر و تاکتیک و عملکردش چگونه است، و ناحق کیست و چرا و هدفش چیست و چه کار می خواهد بکند، اینها نباید مورد غفلت قرار بگیرد.
غفلت از این مرزبندی و تشخص، به نفع هیچ جبهه حقی تمام نخواهد شد. هیچ کس، اهل حق را از این که ندانند چرا حقند و حالا چه باید بکنند و چه کسی در مقابل آنهاست، تحسین نخواهد کرد، حتی دشمنانشان هم آنها را تحسین نمی کنند.

فصل هفدهم : رسیدگی به محرومین و نقاط محروم

عناوین :
امیر المؤمنین و اقشار ضعیف جامعه
کشور ما چگونه نباید باشد
سیاست اداره کشور، باید در جهت سود طبقات محروم باشد
ضرورت سرکشی به نقاط محروم و تماس روبه رو با مردم
نگاه به مناطق محروم و طبقات مستضعف لازم و واجب است
باید در روستاها سرمایه گذاری کنیم
روستاها را آباد کنید
زندگی را در روستاهای کشور آسان کنید
دسترسی روستاییان عزیز را به امکانات زندگی ممکن کنید
باید در جهت کمک به محرومان جامعه حرکت کنیم