فهرست کتاب


راهبردها در کلام و پیام حضرت آیة الله العظمی خامنه ای

مرکز غدیر‏‏‏

اگر وحدت ملی و امنیت ملی تامین شد دولت هم مجال پیدا می کند که مسئولیت هاو وظایف بزرگ خود را اجرا کند

تاریخ: 26/1/1379
اگر وحدت ملی و امنیت ملی تامین شد دولت هم مجال پیدا می کند که کارهای خود مسئولیت های خود وظایف بزرگ خود برنامه های سازنده خود را اجرا کندا می تواند به اقتصاد مردم برسد به اشتغال مردم برسد به مسائل زندگی مردم رسیدگی کند به مساله فرهنگ کشور رسیدگی کند. اگر امنیت و یا وحدت نباشدا اختلافات و جنجال باشدا دایما تشنج سیاسی باشدا اول کسی که ضربه می خورد دولت است چون نمی تواند وظایف خود را انجام بدهد. وقتی دولت وظایف خود را انجام نداد وضع مردم ا وضع طبقات مستضعف وضع جوانان وضع کسانی که تشنه اقدامات دستگاههای مسئول هستند معلوم است که چگونه خواهد شد. بنابراین این دو شعار مهم است.

اسلام برای کسانی که محیط زندگی را نا امن می کنند و مردم را می ترسانند و اخافه می کنند مجازاتهای سنگین تری گذاشته است

تاریخ: 6/1/1379
اسلام برای کسانی که محیط زندگی را نا امن می کنند و مردم را می ترسانند و اخافه می کنند مجازاتهای سنگین تری گذاشته است. اگر هم در مورد اینها و هم در مورد سارقان حکم الهی جاری بشود - بخصوص آن کسانی که حرفه شان را این قرار داده اند - مطمئنا به میزان زیادی تاثیر خواهد گذاشت. ملاحظه بعضی از رودربایستی های جهانی و امواج تبلیغاتی را نکنند ببینند حکم خدا چیست. حکم الهی همه چیز را در جای خود و با میزان صحیح معین کرده است.
... ناامنی اقتصادی بخش دیگری از ناامنی است. آن کسانی که محیطهای اقتصادی را نا امن می کنند اگر کسانی سرمایه های کوچکی دارند اینها با کارهای غیرقانونی با زرنگی ها این سرمایه های کوچک و امکانات مردم را نابود می کنند و به سود خودشان مصادره می کنند. آنهایی که بالاتر از این امکانات دولتی و عمومی را با زرنگی ها با تسلط بر قوانین و مقررات و گریزگاههای قانونی به نفع خودشان مصادره می کنند و هر جا که بتوانند از سوء استفاده های شخصی نمی گذرند اینها محیطهای اقتصادی را نا امن می کنند. شما ببینید اگر در یک کشور وضع اقتصادی بیمار است یکی از چند علت وجود همین گریزگاههای از قانون است که کسانی می توانند با استفاده از اینها سوء استفاده کنند و جیبهای خودشان را پر کنند و امکانات مردم و دولت را به نفع و سمت خودشان بکشانند.
... از همه اینها بالاتر ناامنی اجتماعی است که در حقیقت ناامنی ملی بیشتر متوجه به این نمونه است. محیطهای کار را ناامن کنند محیطهای علمی را نا امن کنند محیطهای دانشجویی را نا امن کنند. این که من قبلا هم اشاره کردم که یک مقام آمریکایی در یک ماه قبل از این خبر داد که در ایران ناامنی وجود خواهد داشت این ناامنی است. اینها برنامه هایی دارند بایستی هم آحاد مردم هوشیار باشند هم کسانی که بیشتر آماج توطئه های اینها هستند هوشیار باشند. از اول انقلاب تا حالا بارها دشمن تلاش کرده است محیطهای کار را دچار تشنج کند و با ایجاد اعتصاب نیروی کار را از فعالیت سازنده در کشور باز بدارد تا امروز نتوانسته است اما دارند طراحی می کنند.

جذب سرمایه های خارجی باید به شکلی باشد که اقتصاد کشور از آن سود ببرد، نه زیان

تاریخ: 1/1/1380
اگر امکان جذب سرمایه های خارجی در کشور فراهم می شود، به معنای حقیقی کلمه منافع ملت و هویت ملی را در نظر بگیرد و مصالح کشور را قربانی نکند. این طور نباشد که یک جهت را مورد توجه قرار دهیم و جهات دیگر را فراموش کنیم. جذب سرمایه های خارجی باید به شکلی باشد که اقتصاد کشور از آن سود ببرد، نه زیان. ما بعضی از رشدها و شکوفاییهای بادکنکی را در برخی از کشورهای شرق آسیا دیدیم. نخست وزیر مالزی در تهران به من گفت که ما در مدت چند روز، از یک کشور ثروتمند به یک کشور فقیر تبدیل شدیم! این خوب است! یعنی سرنوشت اقتصاد کشور در دست یک تاجر فرنگی باشد که اگر اراده کرد، بتواند کشوری را با میلیاردها دلار گردش سرمایه یی، در ظرف چند روز به خاک سیاه بنشاند و فلج کند! او وقتی این مطلب را به من می گفت، چهره اش پر از غم و افسردگی بود. ما این رشدهای بادکنکی را پیشرفت اقتصادی نمی دانیم. کشور به سرمایه های انسانی و طبیعی و هویت ذاتی متکی است و مستوجب رشد و شکوفایی واقعی اقتصادی است