فهرست کتاب


راهبردها در کلام و پیام حضرت آیة الله العظمی خامنه ای

مرکز غدیر‏‏‏

امنیت سیاسی معنایش این است که کسانی که متصدی بیان مسائل سیاسی برای مردم هستند، نسبت به مردم امانت بخرج بدهند

تاریخ: 10/6/1378
امنیت سیاسی معنایش این است که تفکرات و معارف سیاسی در جامعه، معارف واضح و دور از نفاق و دوگونه گویی و دوگونه اندیشی باشد، معنایش این است که کسانی که متصدی بیان مسائل سیاسی برای مردم هستند،نسبت به مردم امانت بخرج بدهند، معنایش این است که کسانی که متصدی نوشتن و پخش کردن و منتشر کردن معارف فکری جامعه هستند، دروغ نگویند، فریب ندهند، تقلب نکنند و در طعامی که علی الظاهر شیرین هم هست، زهر مخلوط نکنند، این امنیت سیاسی است. آن قلمی که برمی دارد بیست سال تلاش و مجاهدت مظلومانه و فداکارانه این ملت را در مقابله با قدرتهای زورگوی چپاولگر دشمن ظالم انکار می کند، این امنیت سیاسی کشور را به هم می زند و ناامنی فکری ایجاد می کند. آن کسی که در داخل کشور، با استفاده از امکاناتی که قانون و بیت المال این مردم در اختیار او گذاشته است، برمی دارد خواسته های دولتمردان و سیاستمداران فلان کشور دشمن را توجیه می کند و با قالبهای علی الظاهر پسندیده، به خورد یک عده می دهد، این ناامنی سیاسی و فکری ایجاد می کند
... بنده درباره مطبوعات و نوشتنها، صحبتهای زیادی کرده ام. هیچ کس هم نمی تواند منکر این بشود که بنده طرفدار فکر آزاد، قلم آزاد، بیان آزاد، معارف منتشر شده ش گونه گون در این کشورم، اعتقاد من این است. من می گویم بایستی افکار و آرا و سلایق مختلف در کشور، به صورت صحیح و درست مطرح بشود، اما گفتن معارف گوناگون یک حرف است، دروغ گفتن به مردم و دروغ نوشتن و تحریف کردن حقایق و بلندگوی دشمن شدن، حرف دیگری است، آنچه که من درباب مطبوعات نمی توانم قبول کنم و بپذیرم، این دومی است.

اگر وحدت ملی و امنیت ملی تامین شد دولت هم مجال پیدا می کند که مسئولیت هاو وظایف بزرگ خود را اجرا کند

تاریخ: 26/1/1379
اگر وحدت ملی و امنیت ملی تامین شد دولت هم مجال پیدا می کند که کارهای خود مسئولیت های خود وظایف بزرگ خود برنامه های سازنده خود را اجرا کندا می تواند به اقتصاد مردم برسد به اشتغال مردم برسد به مسائل زندگی مردم رسیدگی کند به مساله فرهنگ کشور رسیدگی کند. اگر امنیت و یا وحدت نباشدا اختلافات و جنجال باشدا دایما تشنج سیاسی باشدا اول کسی که ضربه می خورد دولت است چون نمی تواند وظایف خود را انجام بدهد. وقتی دولت وظایف خود را انجام نداد وضع مردم ا وضع طبقات مستضعف وضع جوانان وضع کسانی که تشنه اقدامات دستگاههای مسئول هستند معلوم است که چگونه خواهد شد. بنابراین این دو شعار مهم است.

اسلام برای کسانی که محیط زندگی را نا امن می کنند و مردم را می ترسانند و اخافه می کنند مجازاتهای سنگین تری گذاشته است

تاریخ: 6/1/1379
اسلام برای کسانی که محیط زندگی را نا امن می کنند و مردم را می ترسانند و اخافه می کنند مجازاتهای سنگین تری گذاشته است. اگر هم در مورد اینها و هم در مورد سارقان حکم الهی جاری بشود - بخصوص آن کسانی که حرفه شان را این قرار داده اند - مطمئنا به میزان زیادی تاثیر خواهد گذاشت. ملاحظه بعضی از رودربایستی های جهانی و امواج تبلیغاتی را نکنند ببینند حکم خدا چیست. حکم الهی همه چیز را در جای خود و با میزان صحیح معین کرده است.
... ناامنی اقتصادی بخش دیگری از ناامنی است. آن کسانی که محیطهای اقتصادی را نا امن می کنند اگر کسانی سرمایه های کوچکی دارند اینها با کارهای غیرقانونی با زرنگی ها این سرمایه های کوچک و امکانات مردم را نابود می کنند و به سود خودشان مصادره می کنند. آنهایی که بالاتر از این امکانات دولتی و عمومی را با زرنگی ها با تسلط بر قوانین و مقررات و گریزگاههای قانونی به نفع خودشان مصادره می کنند و هر جا که بتوانند از سوء استفاده های شخصی نمی گذرند اینها محیطهای اقتصادی را نا امن می کنند. شما ببینید اگر در یک کشور وضع اقتصادی بیمار است یکی از چند علت وجود همین گریزگاههای از قانون است که کسانی می توانند با استفاده از اینها سوء استفاده کنند و جیبهای خودشان را پر کنند و امکانات مردم و دولت را به نفع و سمت خودشان بکشانند.
... از همه اینها بالاتر ناامنی اجتماعی است که در حقیقت ناامنی ملی بیشتر متوجه به این نمونه است. محیطهای کار را ناامن کنند محیطهای علمی را نا امن کنند محیطهای دانشجویی را نا امن کنند. این که من قبلا هم اشاره کردم که یک مقام آمریکایی در یک ماه قبل از این خبر داد که در ایران ناامنی وجود خواهد داشت این ناامنی است. اینها برنامه هایی دارند بایستی هم آحاد مردم هوشیار باشند هم کسانی که بیشتر آماج توطئه های اینها هستند هوشیار باشند. از اول انقلاب تا حالا بارها دشمن تلاش کرده است محیطهای کار را دچار تشنج کند و با ایجاد اعتصاب نیروی کار را از فعالیت سازنده در کشور باز بدارد تا امروز نتوانسته است اما دارند طراحی می کنند.