فهرست کتاب


راهبردها در کلام و پیام حضرت آیة الله العظمی خامنه ای

مرکز غدیر‏‏‏

نیروهای مسلح، در دورانی که جنگ ندارند، باید به کار سازندگی کشور کمک کنند.

تاریخ: 27/1/1376
نیروهای مسلح، در دورانی که جنگ ندارند، باید به کار سازندگی کشور کمک کنند.

فصل شانزدهم : امنیت اقتصادی و سیاسی

عناوین :
معنای امنیت اقتصادی
معنای امنیت سیاسی
وحدت و امنیت ملی، مقدمه مجال دولت در اجرای مسئولتهای خود
مجازاتهای سنگین اسلام برای امنیت شکنان
نباید جذب سرمایه های خارجی، موجب ناامنی اقتصادی شود
مساله تورم، باید به شکلی حل بشود
ضرورت مشخص بودن جبهه حق و ناحق

امنیت اقتصادی، یعنی این که آحاد مردم این کشور، از هر قشری، بخواهند کار اقتصادی بکنند بدانند کسی مزاحم آنها نخواهد شد

تاریخ: 10/6/1378
مبادا کسی خیال کند که ایجاد امنیت اقتصادی، یعنی باز گذاشتن راه برای مفتخورهای اقتصادی، سوء استفاده چیهای اقتصادی و زالوهای اقتصادی! امنیت اقتصادی، به معنای این نیست که قوانین و مقررات سالم کشور ندیده گرفته شود. امنیت اقتصادی، یعنی این که انسانها و آحاد مردم این کشور، از هر قشری، بخواهند کار اقتصادی بکنند - چه کار صنعتی، چه کار کشاورزی، چه سرمایه گذاری، چه تجارت - بدانند که کسی مزاحم آنها نخواهد شد، اما این معنایش آن نیست که آن کسانی که چه در دوران جنگ و چه در دوران سازندگی ، توانستند از پیچ و خمهای اقتصادی استفاده های نامشروع بکنند و ثروتهای نامشروع به وجود بیاورند، این امکان را داشته باشند که بتوانند چنین حرکت نامشروعی را به عنوان امنیت اقتصادی انجام بدهند. معنای امنیت اقتصادی، هرهری مسلک بودن در مساله اقتصاد نیست، معنایش میدان دادن به زرنگها و سوء استفاده چیها و کسانی که منتظرند از هر فرصتی برای پر کردن کیسه خود از راه نامشروع - نه راه مشروع - بهره ببرند، نیست، این را توجه داشته باشند.