فهرست کتاب


راهبردها در کلام و پیام حضرت آیة الله العظمی خامنه ای

مرکز غدیر‏‏‏

فصل پانزدهم : سازندگی

عناوین :
اقتدار سیاسی و اقتصادی و نظامی حاصل نمی شود، مگر با سازندگی
خدای متعال برای جامعه، غنا و ثروت خواسته است
سازندگی اگر در جهت استقرار عدالت نباشد بیفایده است
کمک نیروهای مسلح، به سازنگی در دورانی که جنگ ندارند

اقتدار سیاسی و اقتصادی و نظامی حاصل نمی شود، مگر با سازندگی

تاریخ: 26/3/1368
تلاش همه قشرها و آحاد مردم و مسئولان رتبه های اول و دوم و سوم در نظام دولتی باید این باشد که بر اقتدار نظام جمهوری اسلامی اضافه کنند، و اقتدار سیاسی و اقتصادی و نظامی حاصل نمی شود، مگر با سازندگی. تمام کسانی که در اداره و سازندگی کشور نقش دارند، باید تلاش خود را چندبرابر کنند. در صحنه تولید، تولیدگران باید تا جایی که توان دارند، تولید کشور را بالا ببرند. بخشهای اداری ودولتی باید با حسن عمل و جلب اعتماد مردم و با ارایه خدمات مخلصانه به آنها، برکیفیت کارشان بیفزایند، و کسانی که در زمینه های فرهنگی برای مردم منبع الهام و ارشاد هستند، تلاش خود را اضافه کنند.

خدای متعال برای جامعه، غنا و ثروت خواسته است. خدای متعال، از جامعه فقیر خشنود نیست

تاریخ: 1/1/1376
خدای متعال برای جامعه، غنا و ثروت خواسته است. خدای متعال، از جامعه فقیر خشنود نیست و از جامعه مستمند و ملت فقیری که نمی تواند زندگی خود را تامین کند، خرسند نمی باشد. خدای متعال، برای یک جامعه، غنا و ثروت و داشتن امکانات زندگی و استخراج ذخیره های زیرزمینی و امثال اینها را خواسته است. اسلام، این را خواسته است. اسلام از ما خواسته است که روی زمین را آباد کنیم و ثروت جامعه را زیاد نماییم - این درست - اما در عین حال اسلام خواسته است که در جامعه، فاصله میان دو قشر از جامعه - قشر فقیر و قشر غنی - فاصله زیاد و دره عمیقی ایجاد نشود، شکاف به وجود نیاید. این طور نباشد که در جامعه، عده یی دچار فقر و تنگدستی و تیره روزی باشند، اولیات زندگی به دست آنها نرسد، اما عده یی ثروتهای افسانه یی درست کنند. این را اسلام نمی خواهد. این، خلاف عدالت است.