فهرست کتاب


راهبردها در کلام و پیام حضرت آیة الله العظمی خامنه ای

مرکز غدیر‏‏‏

استعدادهای طبیعی و کشاورزی فوق العاده و کم نظیر و بعضا بی نظیر جیرفت و فقر و محرومیت زیادآن همیشه من را به فکر فرو می برد

تاریخ: 17/2/1384
دو چیز درباره ی جیرفت همیشه من را به فکر فرو می برد: یکی استعدادهای طبیعی و کشاورزی فوق العاده و کم نظیر وبعضا بی نظیر در این منطقه است. یکی هم فقر و محرومیت زیاد ی که هنوز در این منطقه وجود دارد و غیرطبیعی است.استعداد طبیعی و فقر غیرطبیعی همیشه ذهن بنده و خاطر هر دلسوزی را به خود مشغول می کند.
... مهمترین مسایل این منطقه، سه موضوع است: یکی مساله ی اشتغال جوانان است. یکی مساله ی امنیت است. یکی هم مساله ی فعالیت های فرهنگی موثر و نوین و همه جانبه است. این، سه سرفصل عمده است که همه ی فعالیت هابرای این منطقه ی از استان کرمان باید متوجه به این سه سرفصل باشد. اگر مساله ی راه و صنایع تبدیلی و مقاوم سازی خانه ها و ساخت وسازهای لازم و ضروری در بخشهای مختلف مطرح است، همه باید متوجه به این سه هدف اصلی باشد. در مذاکره ی با مسئولان احساس می شود که به این نکات توجه کرده اند. لذا همت و تلاشی لازم است.

فصل پانزدهم : سازندگی

عناوین :
اقتدار سیاسی و اقتصادی و نظامی حاصل نمی شود، مگر با سازندگی
خدای متعال برای جامعه، غنا و ثروت خواسته است
سازندگی اگر در جهت استقرار عدالت نباشد بیفایده است
کمک نیروهای مسلح، به سازنگی در دورانی که جنگ ندارند

اقتدار سیاسی و اقتصادی و نظامی حاصل نمی شود، مگر با سازندگی

تاریخ: 26/3/1368
تلاش همه قشرها و آحاد مردم و مسئولان رتبه های اول و دوم و سوم در نظام دولتی باید این باشد که بر اقتدار نظام جمهوری اسلامی اضافه کنند، و اقتدار سیاسی و اقتصادی و نظامی حاصل نمی شود، مگر با سازندگی. تمام کسانی که در اداره و سازندگی کشور نقش دارند، باید تلاش خود را چندبرابر کنند. در صحنه تولید، تولیدگران باید تا جایی که توان دارند، تولید کشور را بالا ببرند. بخشهای اداری ودولتی باید با حسن عمل و جلب اعتماد مردم و با ارایه خدمات مخلصانه به آنها، برکیفیت کارشان بیفزایند، و کسانی که در زمینه های فرهنگی برای مردم منبع الهام و ارشاد هستند، تلاش خود را اضافه کنند.