فهرست کتاب


راهبردها در کلام و پیام حضرت آیة الله العظمی خامنه ای

مرکز غدیر‏‏‏

جلوگیری از استفاده غیر صحیح از اراضی مملکت

تاریخ: 6/8/1370
اگر بخواهیم به مسائل عمومی نظام جمهوری اسلامی با یک اولویت بندی نگاه کنیم، شاید بشود گفت که مساله زمین و حل صحیح آن در ردیف اول قرارمی گیرد. حالا یا این است که در ردیف اول، مساله دیگری هم در کنار این مساله قرار می گیرد، یا این که انحصارا این مساله، مساله اول است.
طبیعت زمین در کشور ما این است که باز به هم وصل می شود. یعنی اگر الان یک قدرتمند بخواهد برود صد تا از این تعاونیها را ببیند و زمینهای آنها را بگیرد، می تواند! باید نگذاشت که این گونه بشود. یعنی راه فریب و راه برگشتن به آن شکل اولیه را باید از همه طرف بست، تا ولو یک روستایی و کشاورز هم که مایل نباشد زمین خود را حفظ کند - ممکن است یک وقتهایی مایل نباشد - و بخواهد این زمین را به پول تبدیل کند و فرضا یک موتور سه چرخه بخرد و مشغول باربری بشود، نتواند چنین کاری بکند. نباید گذاشت چنین حادثه یی اتفاق بیفتد، یعنی بایستی سعی کرد که این زمین دست مردم بماند.

معادن روی و سرب ما سه و نیم درصد است، که چند برابر سهم طبیعی ما در دنیاست. خیلی از کشورها اینها را ندارند

تاریخ: 15/5/1382
من خواهش می کنم مسوولانی که از مواهب طبیعی الهی در کشور ما آگاهی و آمارهای خوبی دارند و برای ما هم مطرح کرده اند، اینها را در اختیار افکار عمومی و بخصوص در اختیار مسوولان قرار دهند، به جای این که آیه ی یاس بخوانند و هر تلاشی را ناموفق جلوه دهند، این همه امکانات و توانمندیها و موجودی با ارزشی که در این کشور بزرگ نهفته است، برای مردم بیان کنند. ما تقریبا یکصدم جمعیت دنیا را داریم، خاک ما هم تقریبا یکصدم سطح خشکی های دنیاست، اما سهم ما از منابع طبیعی، بسیار بیشتر از معدل سهم یکصدم ماست. در نفت، ذخایر ما برجسته است و در شمار چند کشور اول دنیا هستیم. دومین ذخیره ی غنی گاز در همه ی دنیا را ما داریم، که از سهم معدل ما خیلی بیشتر است. دو درصد معادن آهن دنیا در کشور ماست، که دو برابر سهم ماست. معادن مس ما پنج درصد همه ی مس دنیاست، یعنی پنج برابر سهم ماست. معادن روی و سرب ما سه و نیم درصد است، که چند برابر سهم طبیعی ما در دنیاست. خیلی از کشورها اینها را ندارند. متخصصین و مطلعین این کار گفته اند - که به نظر من نکته ی بسیار جالبی است - که سرب و روی و مس، فلزهای پایه نام دارند، هر کشوری این معادن را داشته باشد، مشخص می شود که اغلب معادن کانی دیگر را هم دارد. ممکن است ما معادن فلزی کشف نشده ی دیگری هم داشته باشیم، که وجود این سه عنصر - یعنی مس و روی و سرب - در کشور ما، آن هم به میزان زیاد، نشان دهنده ی وجود آن معادن هم هست.
... از بیست و چهار نوع ماده ی معدنی فلزی، دوازده نوع آن در ایران وجود دارد که تا الان شناخته شده، ممکن است بیشتر هم باشد که بعدها شناخته شود. از پنجاه نوع ماده ی معدنی غیرفلزی که در دنیا شناخته شده، سی و شش نوع آن در ایران وجود دارد، یعنی تنوع معادن فلزی و غیرفلزی. اینها امکانات طبیعی باارزشی است که ما در کشور داریم. تنوع اقلیمی و آب و هواهای مختلف در کشور ما خودش یک فرصت بزرگ است. دریاها در جنوب و شمال، از فرصتهای بسیار باارزش است. موقعیت مهم جغرافیایی و ارتباطی در اتصال شرق و غرب عالم، از لحاظ بازرگانی و بسیاری فعالیتهای دیگر، از موقعیتهای باارزش است. جمعیت جوان و با استعداد ما، یک فرصت دیگر است. مایه ی تاسف است که بعضی ها از کثرت افراد جوان در کشور ما به عنوان یک نعمت یاد نمی کنند، در حالی که این بزرگترین سرمایه است. این همه جوان تشنه ی کار و فعالیت، چیز بسیار باارزشی است.

استعدادهای طبیعی و کشاورزی فوق العاده و کم نظیر و بعضا بی نظیر جیرفت و فقر و محرومیت زیادآن همیشه من را به فکر فرو می برد

تاریخ: 17/2/1384
دو چیز درباره ی جیرفت همیشه من را به فکر فرو می برد: یکی استعدادهای طبیعی و کشاورزی فوق العاده و کم نظیر وبعضا بی نظیر در این منطقه است. یکی هم فقر و محرومیت زیاد ی که هنوز در این منطقه وجود دارد و غیرطبیعی است.استعداد طبیعی و فقر غیرطبیعی همیشه ذهن بنده و خاطر هر دلسوزی را به خود مشغول می کند.
... مهمترین مسایل این منطقه، سه موضوع است: یکی مساله ی اشتغال جوانان است. یکی مساله ی امنیت است. یکی هم مساله ی فعالیت های فرهنگی موثر و نوین و همه جانبه است. این، سه سرفصل عمده است که همه ی فعالیت هابرای این منطقه ی از استان کرمان باید متوجه به این سه سرفصل باشد. اگر مساله ی راه و صنایع تبدیلی و مقاوم سازی خانه ها و ساخت وسازهای لازم و ضروری در بخشهای مختلف مطرح است، همه باید متوجه به این سه هدف اصلی باشد. در مذاکره ی با مسئولان احساس می شود که به این نکات توجه کرده اند. لذا همت و تلاشی لازم است.