فهرست کتاب


راهبردها در کلام و پیام حضرت آیة الله العظمی خامنه ای

مرکز غدیر‏‏‏

مدل توسعه در جمهوری اسلامی، به اقتضای شرایط فرهنگی،...این مردم، یک مدل کاملا بومی و مختص به خود ملت ایران است

تاریخ: 27/3/1383
ما دنبال چه نوع توسعه یی هستیم این نکته ی اساسی، در بحثهای اقتصادی و غیراقتصادی جاری است. کسانی دنبال این هستند که حرفی را پرتاب کنند و ذهن مردم را از مسائل اصلی دور نگه دارند: مدل چینی، مدل ژاپنی، مدل فلان. مدل توسعه در جمهوری اسلامی، به اقتضای شرایط فرهنگی، تاریخی، مواریث و اعتقادات و ایمان این مردم، یک مدل کاملا بومی و مختص به خود ملت ایران است، از هیچ جا نباید تقلید کرد، نه از بانک جهانی، نه از صندوق بین المللی پول، نه از فلان کشور چپ، نه از فلان کشور راست، هرجا اقتضایی دارد. فرق است بین استفاده کردن از تجربیات دیگران، با پیروی از مدلهای تحمیلی و القایی و غالبا هم منسوخ. بنده می بینم گاهی بعضی از شیوه هایی که در زمینه های اقتصادی و فرهنگی و غیره پیشنهاد می شود، از دیگران گرفته شده - فلان متفکر فرنگی این طوری گفته، فلان متفکر کجایی این طوری گفته - مثل این که به آیات قرآن استناد می شود، خیلی از شیوه ها منسوخ است، سی سال پیش، چهل سال پیش، پنجاه سال پیش تجربه شده، بعد یک روش بهتر آورده اند، ولی ما الان می خواهیم از روش منسوخ آنها در آموزش و پرورش، در مسائل علمی، در کارهای دانشگاهی، در کارهای اقتصادی و در برنامه ریزی و بودجه بندی استفاده کنیم، نه، این درست نیست. از تجربه ها و دانشها باید استفاده کرد، اما الگو و شیوه و مدل را باید کاملا بومی و خودی انتخاب کرد.

امروز هم اگر ما دنبال توسعه اقتصادی هستیم، باید کار را تقویت کنیم، بدون کار نمی شود مرتب صحبت از سرمایه گذاری کرد

تاریخ: 15/2/1378
امروز هم اگر ما دنبال توسعه اقتصادی هستیم، باید کار را تقویت کنیم، بدون کار نمی شود. مرتب صحبت از سرمایه گذاری است. بنده نقش سرمایه گذاری را هم قبول دارم، بدون سرمایه گذاری هم کاری صورت نمی گیرد، اما سرمایه گذاری یک رکن کار است، رکن اساسی ، کار کارگر است. کاری که از روی دلسوزی، از روی کاردانی، با پیگیری و با قبول شرایط دشوار همراه نباشد، نمی تواند کشور را نجات بدهد. کشور بدون چنین کاری، به آن جایی که باید برسد، نمی رسد.
... ما امروز دنبال استقلال اقتصادی هستیم، دنبال رها شدن کشور از وابستگی به نفت هستیم. امروز می خواهیم در وضع اقتصادی کشور ترتیبی داده شود که پایین آمدن فلان مقدار از قیمت یک بشکه نفت، نتواند در کشور ما این همه تاثیر بگذارد. این کارها چگونه ممکن است اگر ما بخواهیم خودمان را از نفت بی نیاز کنیم، غیر از این است که به محیط کار، به جامعه کارگری، به مساله کارگاهها، به مساله آموزش کارگران، یک اهتمام ویژه یی باید بشود البته دولت بحمدالله در این کارها مشغول است.
... هم مجلس، هم دولت، هم مسئولان گوناگون، باید به مساله کار و کارگر به چشم یک موضوعی که گاهی با آن مواجه می شوند و یک تنگنایی پیدا می شود، نگاه نکنند، به چشم یک مساله اساسی و حقیقی کشور نگاه کنند.
توسعه - اقتصاد - کار و امور اجتماعی
... توسعه اقتصادی، بدون تقویت مسائل کار و نگاه به کار، امکانپذیر نیست. این انسانی که خودش را صرف این کار می کند، باید بداند که نظام پشتیبان اوست.

فصل چهاردهم : زمین و منابع طبیعی

عناوین :
جلوگیری از استفاده غیر صحیح از اراضی مملکت
وجود منابع عظیم روی و سرب در کشورها
استعدادهای طبیعی و کشاورزی فوق العاده جیرفت