فهرست کتاب


راهبردها در کلام و پیام حضرت آیة الله العظمی خامنه ای

مرکز غدیر‏‏‏

یکی از اساسی ترین کارها این است که در باب کشاورزی و محصولات کشاورزی، سیاست ها ثابت، ماندگار و پیگیری شده، باشد

تاریخ: 14/10/1382
آب در کشور ما به قدر زمین نیست، معروف است که کشور کم آبی است، اما اگر با عقل و تدبیر و روحیه ی خستگی ناپذیر پیش برویم، می شود از همین آب موجود استفاده کرد. آبها را که هرز می رود، مهار کنیم. آبها را درست مصرف کنیم. در مصرف آب اسراف نکنیم. با کار علمی و مدبرانه می شود استفاده ی بهینه کرد.
خیلی ها قبل از انقلاب به دشتهای حاصلخیز ما چشم داشتند. کسانی که از همه چیز این کشور بیگانه بودند، برای دشت قزوین و دشت مغان ما برنامه ریزی کرده بودند، ما چرا نتوانیم برنامه ریزی کنیم تا از این خاکهای حاصلخیز و از این زمین های واقعا بالاتر از قیمت مادی استفاده کنیم. می شود این کارها را کرد، و باید بکنیم، و با روح جهادی ممکن است.
... یکی از اساسی ترین کارها این است که در باب کشاورزی و محصولات کشاورزی، سیاست ها ثابت، ماندگار و پیگیری شده، باشد و به مسایل تولیدکنندگان کشاورزی رسیدگی شود. این طور نباشد که یک سال ما به خاطر کمبود پیاز، پیاز وارد کنیم، اما سال بعد که کشاورز ما پیاز تولید کرد، این محصول در انبارها بپوسد. کشور ما مستعد است. دیدید سال گذشته بحمدالله بارندگی خوبی شد و کشور تقریبا در تولید گندم خودکفا شد، این همان چیزی بود که من تاکید می کردم و بحمدالله مسوولان، خودکفایی گندم را دنبال کردند. البته گندم یکی از چیزهای لازم ماست، در بقیه ی مواد لازم - مثل لبنیات، روغن و گوشت - هم باید کشور کاملا خودکفا و غنی شود و بتواند این محصولات را صادر کند. ما باید این مساله را دنبال کنیم، و این به نظر ما کاملا ممکن است. ما دشتهای وسیع و خوبی داریم. در همین منطقه ی بم دشت وسیع بسیار خوبی وجود دارد. در خوزستان دشتهای وسیع عجیبی هست که باید استحصال شود و به کار بیفتد. از لحاظ آمادگی برای کشاورزی، کشور مستعدی داریم، بنابراین باید همت کنیم.

تا آن جا که بتوانیم باید کشور را از مساله نفت جدا کنیم

تاریخ: 8/6/74
تا آن جا که بتوانیم باید کشور را از مساله نفت جدا کنیم

باید راه نو و فکر نو و بن بست شکنی را وجهه همت خود قرار دهیم

تاریخ: 3/7/1381
بدترین مشکل یک کشور این است که تمدن و هویت خود را فراموش کند. ما باید امروز در صدد ساختن تمدن خود باشیم و باور کنیم که این ممکن است. در تبلیغات گذشته این کشور در خصوص ناتوانی ایرانی و توانایی غربی ها این قدر مبالغه شده که امروز اگر کسی بگوید ما کاری کنیم که غربی ها به علم ما احتیاج پیدا کنند، می بینید که در دلها یک حالت ناباوری به وجود می آید: مگر چنین چیزی ممکن است بله، من عرض می کنم می شود.
... امروز همه همت ما این است که نه فقط علم را، بلکه فرآورده های علمی و تکنولوژی و خرده تکنولوژی را از آنها یاد بگیریم و آن را در این جا تقلید کنیم، این کاری نیست که یک ملت باید به آن همت بگمارد. البته این کارها باید بشود و چاره ای نیست. وقتی انسان چیزی را ندارد، آن را از کسی که دارد، می گیرد. وقتی ساخت آن را بلد نیست، از کسی که آن را بلد است، یاد می گیرد در این شکی نیست اما باید راه نو و فکر نو و بن بست شکنی را وجهه همت خود قرار دهد.