فهرست کتاب


راهبردها در کلام و پیام حضرت آیة الله العظمی خامنه ای

مرکز غدیر‏‏‏

در بخش کشاورزی و دامداری اساس توجه باید به این باشد که ما در محصولات اصلی مصرفی کشور به خودکفایی برسیم

تاریخ: 1/1/1380
در بخش کشاورزی و دامداری - که یکی از بخشهای مهم ماست - اساس توجه باید به این باشد که ما در محصولات اصلی مصرفی کشور به خودکفایی برسیم، همچنانی که در یک وقت این کار تجربه شد و جهاد سازندگی در چند سال گذشته کشور را از واردات مواد لبنی بی نیاز کرد. مردم ما ناچار بودند پنیرها و بقیه مواد لبنی وارد شده از خارج را مصرف کنند، اما امروز احتیاجی ندارند، چون خودکفایی پیدا شد و ما امروز صادر هم می کنیم. اخیرا مسئولان بخش کشاورزی به بنده اطلاع دادند که قادرند کشور را در زمینه موارد مصرفی اصلی کشور به خودکفایی برسانند، یعنی ما گندم و برنج و روغن نباتی و ذرت وارد نکنیم،

یکی از اساسی ترین کارها این است که در باب کشاورزی و محصولات کشاورزی، سیاست ها ثابت، ماندگار و پیگیری شده، باشد

تاریخ: 14/10/1382
آب در کشور ما به قدر زمین نیست، معروف است که کشور کم آبی است، اما اگر با عقل و تدبیر و روحیه ی خستگی ناپذیر پیش برویم، می شود از همین آب موجود استفاده کرد. آبها را که هرز می رود، مهار کنیم. آبها را درست مصرف کنیم. در مصرف آب اسراف نکنیم. با کار علمی و مدبرانه می شود استفاده ی بهینه کرد.
خیلی ها قبل از انقلاب به دشتهای حاصلخیز ما چشم داشتند. کسانی که از همه چیز این کشور بیگانه بودند، برای دشت قزوین و دشت مغان ما برنامه ریزی کرده بودند، ما چرا نتوانیم برنامه ریزی کنیم تا از این خاکهای حاصلخیز و از این زمین های واقعا بالاتر از قیمت مادی استفاده کنیم. می شود این کارها را کرد، و باید بکنیم، و با روح جهادی ممکن است.
... یکی از اساسی ترین کارها این است که در باب کشاورزی و محصولات کشاورزی، سیاست ها ثابت، ماندگار و پیگیری شده، باشد و به مسایل تولیدکنندگان کشاورزی رسیدگی شود. این طور نباشد که یک سال ما به خاطر کمبود پیاز، پیاز وارد کنیم، اما سال بعد که کشاورز ما پیاز تولید کرد، این محصول در انبارها بپوسد. کشور ما مستعد است. دیدید سال گذشته بحمدالله بارندگی خوبی شد و کشور تقریبا در تولید گندم خودکفا شد، این همان چیزی بود که من تاکید می کردم و بحمدالله مسوولان، خودکفایی گندم را دنبال کردند. البته گندم یکی از چیزهای لازم ماست، در بقیه ی مواد لازم - مثل لبنیات، روغن و گوشت - هم باید کشور کاملا خودکفا و غنی شود و بتواند این محصولات را صادر کند. ما باید این مساله را دنبال کنیم، و این به نظر ما کاملا ممکن است. ما دشتهای وسیع و خوبی داریم. در همین منطقه ی بم دشت وسیع بسیار خوبی وجود دارد. در خوزستان دشتهای وسیع عجیبی هست که باید استحصال شود و به کار بیفتد. از لحاظ آمادگی برای کشاورزی، کشور مستعدی داریم، بنابراین باید همت کنیم.

تا آن جا که بتوانیم باید کشور را از مساله نفت جدا کنیم

تاریخ: 8/6/74
تا آن جا که بتوانیم باید کشور را از مساله نفت جدا کنیم