فهرست کتاب


راهبردها در کلام و پیام حضرت آیة الله العظمی خامنه ای

مرکز غدیر‏‏‏

دستگاه کشاورزی برای کشور ما بسیار مهم است کشاورزی، پایه و زیربنا و اساس است

تاریخ: 14/10/1382
دستگاه کشاورزی برای کشور ما بسیار مهم است، چون امنیت غذایی برای کشوری بزرگ، پرجمعیت و دارای هدفهای بلند، بسیار مهم است، لذا بخش کشاورزی و دامداری ما یک بخش ویژه و استثنایی است و همه باید برای آن تلاش کنند. در اسلام هم آگاهانه و با توجه، نسبت به کشاورزی تاکید شده است. حدیث بسیار پرمعنا و پرمضمونی درباره ی کشاورزان نقل شده است: الزَّارِعُونَ کُنُوزُ اللَّهِ فِی أَرْضِه ، یعنی کشاورزان کسانی هستند که گنجینه های خدا در زیر زمین را می دروند و استخراج می کنند. مهمترین گنجینه ی خدا در زمین و خاک عبارت است از موادی که مایه ی ادامه ی حیات بشر و حیوانات است، این از طلا و نفت مهمتر است. طلا و نفت وسیله ی به دست آوردن مایحتاج زندگی است، اما محصول غذایی، مهمترین مایحتاج زندگی است. این را برای این عرض می کنیم که همه ی دست اندرکاران کشور و بخصوص مسوولان وزارت جهاد کشاورزی توجه کنند - همان طور که از اول انقلاب بارها تکرار شده است - که کشاورزی یکی از اساسی ترین محورهای توسعه در کشور ماست، یک چیز حاشیه یی نیست. توجه به صنعت - که لازم است - نباید موجب عطف توجه از کشاورزی شود. کشاورزی، پایه و زیربنا و اساس است. این کار، مقدماتی دارد، باید این مقدمات را طی و اجرا کرد.

در بخش کشاورزی و دامداری اساس توجه باید به این باشد که ما در محصولات اصلی مصرفی کشور به خودکفایی برسیم

تاریخ: 1/1/1380
در بخش کشاورزی و دامداری - که یکی از بخشهای مهم ماست - اساس توجه باید به این باشد که ما در محصولات اصلی مصرفی کشور به خودکفایی برسیم، همچنانی که در یک وقت این کار تجربه شد و جهاد سازندگی در چند سال گذشته کشور را از واردات مواد لبنی بی نیاز کرد. مردم ما ناچار بودند پنیرها و بقیه مواد لبنی وارد شده از خارج را مصرف کنند، اما امروز احتیاجی ندارند، چون خودکفایی پیدا شد و ما امروز صادر هم می کنیم. اخیرا مسئولان بخش کشاورزی به بنده اطلاع دادند که قادرند کشور را در زمینه موارد مصرفی اصلی کشور به خودکفایی برسانند، یعنی ما گندم و برنج و روغن نباتی و ذرت وارد نکنیم،

یکی از اساسی ترین کارها این است که در باب کشاورزی و محصولات کشاورزی، سیاست ها ثابت، ماندگار و پیگیری شده، باشد

تاریخ: 14/10/1382
آب در کشور ما به قدر زمین نیست، معروف است که کشور کم آبی است، اما اگر با عقل و تدبیر و روحیه ی خستگی ناپذیر پیش برویم، می شود از همین آب موجود استفاده کرد. آبها را که هرز می رود، مهار کنیم. آبها را درست مصرف کنیم. در مصرف آب اسراف نکنیم. با کار علمی و مدبرانه می شود استفاده ی بهینه کرد.
خیلی ها قبل از انقلاب به دشتهای حاصلخیز ما چشم داشتند. کسانی که از همه چیز این کشور بیگانه بودند، برای دشت قزوین و دشت مغان ما برنامه ریزی کرده بودند، ما چرا نتوانیم برنامه ریزی کنیم تا از این خاکهای حاصلخیز و از این زمین های واقعا بالاتر از قیمت مادی استفاده کنیم. می شود این کارها را کرد، و باید بکنیم، و با روح جهادی ممکن است.
... یکی از اساسی ترین کارها این است که در باب کشاورزی و محصولات کشاورزی، سیاست ها ثابت، ماندگار و پیگیری شده، باشد و به مسایل تولیدکنندگان کشاورزی رسیدگی شود. این طور نباشد که یک سال ما به خاطر کمبود پیاز، پیاز وارد کنیم، اما سال بعد که کشاورز ما پیاز تولید کرد، این محصول در انبارها بپوسد. کشور ما مستعد است. دیدید سال گذشته بحمدالله بارندگی خوبی شد و کشور تقریبا در تولید گندم خودکفا شد، این همان چیزی بود که من تاکید می کردم و بحمدالله مسوولان، خودکفایی گندم را دنبال کردند. البته گندم یکی از چیزهای لازم ماست، در بقیه ی مواد لازم - مثل لبنیات، روغن و گوشت - هم باید کشور کاملا خودکفا و غنی شود و بتواند این محصولات را صادر کند. ما باید این مساله را دنبال کنیم، و این به نظر ما کاملا ممکن است. ما دشتهای وسیع و خوبی داریم. در همین منطقه ی بم دشت وسیع بسیار خوبی وجود دارد. در خوزستان دشتهای وسیع عجیبی هست که باید استحصال شود و به کار بیفتد. از لحاظ آمادگی برای کشاورزی، کشور مستعدی داریم، بنابراین باید همت کنیم.