فهرست کتاب


راهبردها در کلام و پیام حضرت آیة الله العظمی خامنه ای

مرکز غدیر‏‏‏

فصل سیزدهم : تولید

عناوین :
اساس مساله، تولید است
جنس قاچاق، تولید داخلی را تضعیف میکند
کشاورزی پایه و زیربنا و اساس است
در بخش کشاورزی و دامداری اساس رسیدن به خودکفایی است
ثبات سیاستها در باب کشاورزی یکی از اساسی ترین کارهااست
تا آن جا که بتوانیم باید کشور را از مساله نفت جدا کنیم
باید راه نو و فکر نو و بن بست شکنی را وجهه همت خود قرار دهیم
مدل توسعه ما، یک مدل کاملا بومی و مختص به خود ملت ایران است
امروز هم اگر ما دنبال توسعه اقتصادی هستیم، باید کار را تقویت کنیم،بدون کار نمی شود مرتب صحبت از سرمایه گذاری کرد

در زمینه های کار اقتصادی عمده ی تلاش را باید روی تولید برد، اساس مساله، تولید است

تاریخ: 5/6/1382
در زمینه های کار اقتصادی عمده ی تلاش را باید روی تولید برد، اساس مساله، تولید است. ببینید در کدام نقطه از مجموعه ی مقررات کشور مزاحم با تولید وجود دارد، آن را علاج کنید. البته این کار نگاه کلان و دید وسیع اقتصادی لازم دارد که مجموع بخش ها - وزارت اقتصاد و دارایی، بانک مرکزی، وزارتخانه های صنایع، کشاورزی، بازرگانی و... - که شریک در امر ترکیب و ساماندهی اقتصادی کشور هستند، با همدیگر روی این مساله فکر کنند و ببینند کجا گیرهایی وجود دارد که مانع تولید - چه تولید صنعتی و چه تولید کشاورزی، علمی و آنچه مربوط به وزارت علوم و آموزش و پرورش و کارهای تحقیقاتی و پژوهش ها می شود - است. امروز حقیقتا زمینه ی تولید در کشور وجود دارد و ما مدیران، متخصصان، فن آوران خوب و استعدادهای درخشان و بالا و دلهای گرم داریم. چند روز قبل گزارشی به من دادند راجع به تولید و تکثیر و انجماد سلولهای بنیادی، که یک کار بسیار عظیم و پیچیده ی علمی است که در معدودی از کشورهای دنیا انجام گرفته است و در کشور ما این کار بی سروصدا اتفاق افتاده و هنوز اعلان هم نشده، که به نظر من اهمیت این کار کمتر از کار هسته یی که ما کردیم، نخواهد بود. این کار در آینده ی پزشکی دنیا ارزش زیادی دارد و دنیا از آن به عنوان یک انقلاب پزشکی نام می برد. الان یک گروه جوان مومن انقلابی و واقعا جهادی که از همین بچه های جهاد دانشگاهی هستند، راجع به این مساله چند سال کار کرده اند و به نتایج خوبی رسیده اند که البته باید کار ادامه پیدا کند تا به آن نتایج نهایی اش برسد که ان شای الله خودشان اعلان خواهند کرد. بنابراین ما چنین زمینه های رشد علمی و فکری در کشور داریم که از ارزش بالایی برخوردار است.

جنس قاچاق، تولید داخلی را تضعیف، اشتغال ناسالم را ترویج و اشتغال سالم را محدود می کند

تاریخ: 10/4/1380
جنس قاچاق، تولید داخلی را تضعیف، اشتغال ناسالم را ترویج و اشتغال سالم را محدود می کند. بخش بازرگانی و بخش تولید و صنعت می توانند به همه کمک کنند. بازرگانی کشور می تواند در خدمت ترویج تولیدات داخلی قرار گیرد.