فهرست کتاب


راهبردها در کلام و پیام حضرت آیة الله العظمی خامنه ای

مرکز غدیر‏‏‏

مساله معیشت قطعا در اولویت اول است. معیشت که نبود دین، اخلاق، حفظ عصمت و عفت و امید هم نیست

تاریخ: 29/3/1379
مساله معیشت قطعا در اولویت اول است. معیشت که نبود دین هم نیست ا اخلاق هم نیست ا حفظ عصمت و عفت هم نیست امید هم نیست.

کارهای مربوط به طبقات محروم و مستضعفان جامعه، حقا و انصافا یک حرکت اساسی را می طلبد

تاریخ: 3/6 /1370
مهمترین مساله دستگاه ما و نظام جمهوری اسلامی - که همه اینها در خدمت و در جهت آن است - همان چیزی است که همه ما به آن معتقدیم و بارها گفته ایم، یعنی کوشش برای رفع فقر و محرومیت در جامعه، و حمایت و کمک به طبقات مستضعف و محروم. واقعا باید صحت برنامه ها را به این سنجید و دنبال این قضیه رفت و کارهای دیگر را در اولویتهای بعد قرار داد. کارهای مربوط به طبقات محروم و مستضعفان جامعه - که تعدادشان هم زیاد است - حقا و انصافا یک حرکت اساسی را می طلبد.

رعایت عدل و انصاف در همه امور

تاریخ: 8/6/1368
مطلبی که باید مورد توجه همه برادران کارگزار از دولت و مسئولان قضایی و همه بخشها قرارگیرد، رعایت عدالت و انصاف در همه امور است. ما باید به سمتی برویم که برخلاف نظام طاغوت، امتیازات غلط و بی دلیل، حذف و ازاله شود و انشای الله همان عدل حقیقی اسلامی برقرار شود. قشرهای مظلوم و دورافتاده از مرکز و روستاییان و عشایر و کسانی که مشکلات بیشتری دارند، قطعا باید در اولویت برنامه ریزیها قرار گیرند و این اولویت، نه فقط در بخش اقتصادی که در انواع و اقسام خدمات فرهنگی نیز باید باشد.