فهرست کتاب


راهبردها در کلام و پیام حضرت آیة الله العظمی خامنه ای

مرکز غدیر‏‏‏

در بخش کشاورزی، مساله ی سیلو و انبار مهم است. مساله ی تاسیس دبیرستان های تربیت کشاورز بسیار نکته ی جالبی است

تاریخ: 19/4/1383
در بخش کشاورزی، برای این که آقای استاندار و دیگران توجه کنند، مساله ی سیلو و انبار مهم است. در صحبتهای دیشب ما با وزرای محترم هم این مساله مطرح نشده بود. مساله ی تاسیس دبیرستان های تربیت کشاورز بسیار نکته ی جالبی است. البته در این جا دانشکده ی کشاورزی وجود دارد، لیکن تربیت دیپلمه هایی که در دوران تحصیل، فهم کشاورزی و شوق کشاورزی در آنها باشد، بسیار مهم است

مساله معیشت قطعا در اولویت اول است. معیشت که نبود دین، اخلاق، حفظ عصمت و عفت و امید هم نیست

تاریخ: 29/3/1379
مساله معیشت قطعا در اولویت اول است. معیشت که نبود دین هم نیست ا اخلاق هم نیست ا حفظ عصمت و عفت هم نیست امید هم نیست.

کارهای مربوط به طبقات محروم و مستضعفان جامعه، حقا و انصافا یک حرکت اساسی را می طلبد

تاریخ: 3/6 /1370
مهمترین مساله دستگاه ما و نظام جمهوری اسلامی - که همه اینها در خدمت و در جهت آن است - همان چیزی است که همه ما به آن معتقدیم و بارها گفته ایم، یعنی کوشش برای رفع فقر و محرومیت در جامعه، و حمایت و کمک به طبقات مستضعف و محروم. واقعا باید صحت برنامه ها را به این سنجید و دنبال این قضیه رفت و کارهای دیگر را در اولویتهای بعد قرار داد. کارهای مربوط به طبقات محروم و مستضعفان جامعه - که تعدادشان هم زیاد است - حقا و انصافا یک حرکت اساسی را می طلبد.