فهرست کتاب


راهبردها در کلام و پیام حضرت آیة الله العظمی خامنه ای

مرکز غدیر‏‏‏

الویت بندی بخش های مختلف

تاریخ: 3/6 /1370
اگر بعضی از بخشها را تشخیص دادید که از اهمیت فوق العاده یی برخوردارند، برای مدت معینی یک اولویت ویژه برای آنها قرار بدهید. مثلا بخش کشاورزی در نظام ما، واقعا یکی از بخشهای بسیار بااولویت است. اگر بعضی از بخشها را تشخیص دادید که از اهمیت فوق العاده یی برخوردارند، برای مدت معینی یک اولویت ویژه برای آنها قرار بدهید. مثلا بخش کشاورزی در نظام ما، واقعا یکی از بخشهای بسیار بااولویت است.
به هرحال، این کار باید انجام بگیرد. فرضا شش ماه یا یک سال زمان بگذاریم، برای این که همه دستگاهها تحت الشعاع کشاورزی قرار بگیرند، صنعت در خدمت کشاورزی باشد، پول نفت در خدمت کشاورزی باشد. یعنی ما این دستگاه کشاورزی را به یک حرکت سریع وادار بکنیم، بعد آن را به حال خودش بگذاریم، تا با دستاوردی که از این حرکت خواهد داشت، کار خودش را ادامه بدهد، بعد سراغ یک بخش دیگر برویم.

(رئیس جمهور) در برنامه ریزیها باید به گشایش اقتصادی و ایجاد غنا در کشور و ارتقا فرهنگ دینی اهمیت بدهد

تاریخ: 28/2/1380
(رئیس جمهور) در برنامه ریزیها باید به این دو چیز اهمیت بدهد: یکی از این دو چیز عبارت است از گشایش اقتصادی و ایجاد غنا در کشور - رفع مشکلات و اصلاح امور اقتصادی - دیگری ارتقا فرهنگ دینی.

ترجیح مصالح کلی بر مصالح منطقه یی، این هم از چیزهایی است که به زبان خیلی آسان است، اما در عمل خیلی مشکل است

تاریخ: 27/3/1383
ترجیح مصالح کلی بر مصالح منطقه یی، این هم از چیزهایی است که به زبان خیلی آسان است، اما در عمل خیلی مشکل است.
من باب مثال عرض بکنم: به سازمان مدیریت و برنامه ریزی، به دولتها و به رئیس جمهور، از جمله ی توصیه هایی که سالهاست بنده دارم و الان هم توصیه می کنم و همین اواخر هم که رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آمده بود، باز به ایشان هم توصیه کردم، این است که طرحهای نیمه تمام را در کشور زودتر جمع وجور کنید. ما چند هزار طرح نیمه تمام داریم، طرحهایی که باید سه سال یا چهار سال تمام می شده، اما ده سال یا گاهی بیشتر طول کشیده. چرا یک مقدار از آن مربوط به ضعف مدیریتهاست، بخشی از آن هم مربوط به کمبود منابع است. اگر بخواهیم طرحهای نیمه تمام را تمام کنیم، باید مجدد طرح اضافه نکنیم، والا اینها هم نیمه تمام خواهد ماند. بدیهی است که اگر بتوانیم پولمان را صرف کنیم و یک مدرسه بسازیم تا دانش آموزان بتوانند در کلاس سر میز بنشینند، این بهتر از این است که ساخت دو مدرسه را شروع کنیم و هر دو در مرحله ی سفت کاری بماند و تمام نشود، در نتیجه، یک دانش آموز هم سر کلاس نخواهد رفت. همت را بالا می گیریم و ساخت دو مدرسه را شروع می کنیم، اما یکی هم تمام نمی شود. این بهتر است، یا این که بیاییم همان پول را صرف کنیم، یک مدرسه بسازیم و تمام کنیم تا دانش آموزان بروند سر کلاس بنشینند طرحهای منطقه یی: فلان جا فرودگاه، فلان جا جاده، فلان جا اتوبان. ...توقعاتی وجود دارد، نماینده هم اینها را به مجلس منتقل می کند و از آن جا به دولت منتقل می شود و در نتیجه، فشار. دولتی ها هم بالاخره به هر دلیلی تسلیم می شوند و زیر بار می روند، اما نتیجه چیست نتیجه این است که طرحهای نیمه تمام ما اگر در حدود چهار هزار طرح است، می شود پنج هزار، می شود ده هزار. کار سختی است، اما باید آن را تحمل کرد.