فهرست کتاب


راهبردها در کلام و پیام حضرت آیة الله العظمی خامنه ای

مرکز غدیر‏‏‏

اولویتها، مساله اشتغال، ارزش پولی ملی، متوقف کردن تورم و یا کاهش آن درحد ممکن، رکود اقتصادی و فعال کردن کشور است

تاریخ: 2/6/1378
ببینید اولویتها چیست، آن وقت اولویتها خط ما را معین خواهند کرد که چه کار بکنیم. اولویتها، مساله اشتغال، مساله ارزش پولی ملی، مساله متوقف کردن تورم و یا کاهش آن در حد ممکن، مساله رکود اقتصادی و فعال کردن کشور است.

الویت بندی بخش های مختلف

تاریخ: 3/6 /1370
اگر بعضی از بخشها را تشخیص دادید که از اهمیت فوق العاده یی برخوردارند، برای مدت معینی یک اولویت ویژه برای آنها قرار بدهید. مثلا بخش کشاورزی در نظام ما، واقعا یکی از بخشهای بسیار بااولویت است. اگر بعضی از بخشها را تشخیص دادید که از اهمیت فوق العاده یی برخوردارند، برای مدت معینی یک اولویت ویژه برای آنها قرار بدهید. مثلا بخش کشاورزی در نظام ما، واقعا یکی از بخشهای بسیار بااولویت است.
به هرحال، این کار باید انجام بگیرد. فرضا شش ماه یا یک سال زمان بگذاریم، برای این که همه دستگاهها تحت الشعاع کشاورزی قرار بگیرند، صنعت در خدمت کشاورزی باشد، پول نفت در خدمت کشاورزی باشد. یعنی ما این دستگاه کشاورزی را به یک حرکت سریع وادار بکنیم، بعد آن را به حال خودش بگذاریم، تا با دستاوردی که از این حرکت خواهد داشت، کار خودش را ادامه بدهد، بعد سراغ یک بخش دیگر برویم.

(رئیس جمهور) در برنامه ریزیها باید به گشایش اقتصادی و ایجاد غنا در کشور و ارتقا فرهنگ دینی اهمیت بدهد

تاریخ: 28/2/1380
(رئیس جمهور) در برنامه ریزیها باید به این دو چیز اهمیت بدهد: یکی از این دو چیز عبارت است از گشایش اقتصادی و ایجاد غنا در کشور - رفع مشکلات و اصلاح امور اقتصادی - دیگری ارتقا فرهنگ دینی.