فهرست کتاب


راهبردها در کلام و پیام حضرت آیة الله العظمی خامنه ای

مرکز غدیر‏‏‏

مبادا مسئولان سر خود را به مسایل سیاسی گرم کنند. با شعارهای پوچ سیاسی، خود و مردم را مشغول و ازواقعیات زندگی مردم دور بمانند

تاریخ: 11/2/1384
مبادا مسئولان مثل بخشی از دوره های گذشته، سر خود را به مسایل سیاسی گرم کنند. با شعارهای پوچ سیاسی، خود و مردم را مشغول کنند و از واقعیات زندگی مردم دور بمانند. هم مردم مراقب باشند، هم نخبگان مراقب باشند، هم جریان هاو جناح های سیاسی و گروه ها مراقب باشند که با حرفهای دهان پرکن سیاسی بی محتوا وقت این ملت را تلف نکنند.

کاری کنید خدمت رسانی شما محسوس شود. اثرش را مردم در مقابل چشمشان به بینند

تاریخ: 8/6/1384
کاری کنید خدمت رسانی شما محسوس شود. واقعا گاهی اوقات دولتها سرمایه گذاری هایی کردند که خیلی هم کلان نبوده.اما اثرش را مردم در مقابل چشمشان دیدند. گاهی هم چند برابر آن سرمایه گذاری می کنیم و این جا و آن جا هم گفته می شود فلان جا سرمایه گذاری شد یا از صندوق ذخیره ی ارزی فلان مبلغ برداشت شد. اما هیچ اثری در زندگی مردم مشاهده نمی شود. سعی کنید خدمت رسانی شما مابازاء داشته باشد. یعنی واقعا در همه ی بخش ها و در همه ی وزارتخانه ها تحول در خدمت رسانی به وجود بیاید.

باید حلقه ی سازندگی ها و تولیدها و پیشرفت ها را به حلقه ی زندگی مردم وصل کرد

تاریخ: 11/2/1384
باید حلقه ی سازندگی ها و تولیدها و پیشرفت ها را به حلقه ی زندگی مردم وصل کرد. مثل آبی که در پشت سدی جمع شده است و باید با کانال کشی، آن را سر مزرعه ی مردم کشاند تا مردم بتوانند از آن استفاده کنند. بنابراین، از این همه پیشرفتی که صورت گرفته است، باید کام مردم را شیرین کرد. این، تلاش و برنامه ریزی بسیار مهمی لازم دارد.