فهرست کتاب


راهبردها در کلام و پیام حضرت آیة الله العظمی خامنه ای

مرکز غدیر‏‏‏

صحنه جامعه را از فقر و ناامنی و بی سوادی پاک کنیم

تاریخ: 9/11/1368
کار دیگری که باید انجام دهیم، این است که صحنه جامعه را از سه دشمن بزرگ، یعنی فقر و ناامنی و بی سوادی پاک کنیم. هر جامعه عقب افتاده یی، سه دشمن اساسی دارد که باید آن را از جامعه، ما برطرف کنیم. باید برای رفع آن، برنامه ریزی و کار و تلاش بشود. ناامنی در یک کشور - چه ناامنی قضایی و چه ناامنی شغلی و مدنی - برخلاف توصیه اسلام است و یک ضد ارزش می باشد. باید برای تامین آن کار شود. بی سوادی و فقر هم همین گونه است.
مبارزه با فقر، غیر از تامین عدالت اجتماعی است. نباید این دو را یکسان تلقی کرد. عدالت اجتماعی، یعنی استقرار عدل در جامعه و از بین رفتن هرگونه تبعیض، یک ارزش بالاتر و یک مساله دیگر است. البته این را هم بگویم که از بین بردن آن سه دشمن و یا تامین عدالت اجتماعی، همه در محور تعالیم اسلام است.
خیلیها در دنیا خواستند فقر را ریشه کن بکنند اما از چه طریقی استفاده کردند همه حرف سر این طریقهاست. مثلا از همین روش سوسیالیسم استفاده کردند، ولی دیدید که این روش غلط از آب درآمد. آنهایی که از اول روش سوسیالیسم را اختراع کردند، شاید - و یا حتما - قصد سویی نداشتند، بلکه فکر می کردند کار و راه آنها درست است. گفتند بیاییم همه سرمایه ها را از مردم بگیریم و به دست دولتی که منابع را عادلانه تقسیم می کند، بدهیم تا سرمایه داری برافتد. آنها غافل بودند که دولت هم متشکل از یک عده انسان است که آنها هم مثل همان سرمایه دارها، همان احساسات را دارند. بعد از مدتی، حتی به چیزی پرضررتر و بیکاره تر از آن سرمایه دارها تبدیل شدند.

وقتی مسئولان بر سر کار آمدند همه همتشان رفع نیازهای مردم و کار برای آنهاست اگر کسی به مردم ظلم بکند خدا خصم اوست

تاریخ: 25/9/1379
وقتی مسئولان بر سر کار آمدند همه همتشان رفع نیازهای مردم و کار برای آنهاست این معنا در کلمات امیر المؤمنین موج می زند. در نامه به مالک اشتر از آن حضرت نقل شده است: مَنْ ظَلَمَ عِبَادَ اللَّهِ کَانَ اللَّهُ خَصْمَهُ دُونَ عِبَادِهِ وَ مَنْ خَاصَمَهُ اللَّهُ أَدْحَضَ حُجَّتَهُ وَ کَانَ لِلَّهِ حَرْباً اگر کسی به مردم ظلم بکند خدا طرف حساب اوست خدا وکیل مدافع بندگان مظلوم در مقابل اوست اصطلاحاً خصم اوست وَ کَانَ لِلَّهِ حَرْباً او در حال جنگ و مقابله با خداست. البته فرق نمی کند گرچه امیر المؤمنین علیه السلام این نامه ها را خطاب به استاندارهایش - مالک اشترا اشعث بن قیس عثمان بن حنیف و دیگران - نوشته است اما همه رده های مسئول که کاری در دستشان هست مشمول این خطاب هستند

مبادا مسئولان سر خود را به مسایل سیاسی گرم کنند. با شعارهای پوچ سیاسی، خود و مردم را مشغول و ازواقعیات زندگی مردم دور بمانند

تاریخ: 11/2/1384
مبادا مسئولان مثل بخشی از دوره های گذشته، سر خود را به مسایل سیاسی گرم کنند. با شعارهای پوچ سیاسی، خود و مردم را مشغول کنند و از واقعیات زندگی مردم دور بمانند. هم مردم مراقب باشند، هم نخبگان مراقب باشند، هم جریان هاو جناح های سیاسی و گروه ها مراقب باشند که با حرفهای دهان پرکن سیاسی بی محتوا وقت این ملت را تلف نکنند.