فهرست کتاب


راهبردها در کلام و پیام حضرت آیة الله العظمی خامنه ای

مرکز غدیر‏‏‏

حق مردم بر شما این است که با همه وجود برای آنها کار کنید

تاریخ: 8/6/1368
حق مردم بر شما این است که با همه وجود برای آنها کار کنید. این چیز تازه یی برای شما نیست. شما این امتحان را همیشه داده اید و برای مردم کار کرده اید. این تذکر در درجه اول برای خود من و بعد هم برای شما و همه کسانی که مسئولیت ی بر دوش دارند، یک نصیحت است.
ما واقعا باید با همه وجود کار کنیم و هر چه ظرفیت و ابتکار در جسم و ذهنمان داریم، باید صرف اداره امور کشور و راه اندازی کار مردم به سوی یک زندگی اسلامی کنیم. زندگی اسلامی، به معنای توجه به معنویات و نه مادیات نیست، همچنان که به معنای توجه به مادیات و نه آرمانها و معنویات هم نیست.

صحنه جامعه را از فقر و ناامنی و بی سوادی پاک کنیم

تاریخ: 9/11/1368
کار دیگری که باید انجام دهیم، این است که صحنه جامعه را از سه دشمن بزرگ، یعنی فقر و ناامنی و بی سوادی پاک کنیم. هر جامعه عقب افتاده یی، سه دشمن اساسی دارد که باید آن را از جامعه، ما برطرف کنیم. باید برای رفع آن، برنامه ریزی و کار و تلاش بشود. ناامنی در یک کشور - چه ناامنی قضایی و چه ناامنی شغلی و مدنی - برخلاف توصیه اسلام است و یک ضد ارزش می باشد. باید برای تامین آن کار شود. بی سوادی و فقر هم همین گونه است.
مبارزه با فقر، غیر از تامین عدالت اجتماعی است. نباید این دو را یکسان تلقی کرد. عدالت اجتماعی، یعنی استقرار عدل در جامعه و از بین رفتن هرگونه تبعیض، یک ارزش بالاتر و یک مساله دیگر است. البته این را هم بگویم که از بین بردن آن سه دشمن و یا تامین عدالت اجتماعی، همه در محور تعالیم اسلام است.
خیلیها در دنیا خواستند فقر را ریشه کن بکنند اما از چه طریقی استفاده کردند همه حرف سر این طریقهاست. مثلا از همین روش سوسیالیسم استفاده کردند، ولی دیدید که این روش غلط از آب درآمد. آنهایی که از اول روش سوسیالیسم را اختراع کردند، شاید - و یا حتما - قصد سویی نداشتند، بلکه فکر می کردند کار و راه آنها درست است. گفتند بیاییم همه سرمایه ها را از مردم بگیریم و به دست دولتی که منابع را عادلانه تقسیم می کند، بدهیم تا سرمایه داری برافتد. آنها غافل بودند که دولت هم متشکل از یک عده انسان است که آنها هم مثل همان سرمایه دارها، همان احساسات را دارند. بعد از مدتی، حتی به چیزی پرضررتر و بیکاره تر از آن سرمایه دارها تبدیل شدند.

وقتی مسئولان بر سر کار آمدند همه همتشان رفع نیازهای مردم و کار برای آنهاست اگر کسی به مردم ظلم بکند خدا خصم اوست

تاریخ: 25/9/1379
وقتی مسئولان بر سر کار آمدند همه همتشان رفع نیازهای مردم و کار برای آنهاست این معنا در کلمات امیر المؤمنین موج می زند. در نامه به مالک اشتر از آن حضرت نقل شده است: مَنْ ظَلَمَ عِبَادَ اللَّهِ کَانَ اللَّهُ خَصْمَهُ دُونَ عِبَادِهِ وَ مَنْ خَاصَمَهُ اللَّهُ أَدْحَضَ حُجَّتَهُ وَ کَانَ لِلَّهِ حَرْباً اگر کسی به مردم ظلم بکند خدا طرف حساب اوست خدا وکیل مدافع بندگان مظلوم در مقابل اوست اصطلاحاً خصم اوست وَ کَانَ لِلَّهِ حَرْباً او در حال جنگ و مقابله با خداست. البته فرق نمی کند گرچه امیر المؤمنین علیه السلام این نامه ها را خطاب به استاندارهایش - مالک اشترا اشعث بن قیس عثمان بن حنیف و دیگران - نوشته است اما همه رده های مسئول که کاری در دستشان هست مشمول این خطاب هستند