فهرست کتاب


راهبردها در کلام و پیام حضرت آیة الله العظمی خامنه ای

مرکز غدیر‏‏‏

باید به شکل ویژه یی، طبقاتی را که نیازمند کمک هستند، مشمول کمک رسانی کنند. نوع کمک رسانیها طوری باشد که خانواده هارا به تلاش متناسب وادار بکند

تاریخ: 25/4/1376
ما معتقدیم که مسئولان کشور و دولت جمهوری اسلامی، باید به شکل ویژه یی، طبقاتی را که نیازمند کمک هستند، مشمول کمک رسانی کنند...نوع کمک رسانیها طوری باشد که خانواده ها را به تلاش متناسب وادار بکند و در جامعه رکود به وجود نیاورد، بلکه حرکت ایجاد کند، این با اهداف نظام جمهوری اسلامی منطبقتر خواهد بود. دولت هم باید انشاء اللّه کمک بکند، تا قشرهایی که در پوشش تامین اجتماعی هستند - مثل همین بازنشستگان - هر کدام به نحوی مورد اعتنا و توجه ویژه قرار بگیرید. بازنشستگان، نیروی فعاله کشور در اندکی بیش از این هستند که تلاش کرده اند، زحمت کشیده اند، بسیاری از اینها شب و روز و عمر و جوانی خود را صرف کار کرده اند و باید کشور به این تلاش و به این زحمتکشی مستمر دوران عمر پاسخ بگوید. این را هم بدانید که وضع فعلی بازنشستگان، در واقع همیشه به صورت یک الگو، در مقابل چشم کارکنان فعلی دولت قرار خواهد گرفت. هرچه وضع بازنشستگان در کشور بهتر باشد، کارکنان فعلی دولت با دلگرمی بیشتری کار خواهند کرد، چون می دانند فردا که به آن وضع رسیدند، اوضاعشان خوب خواهد گذشت. اگر خدای ناکرده نسبت به بازنشستگان بی اعتنایی و بی احترامی بی توجهی بشود و آنها دچار مشکل بشوند.این آیینه فردای کارکنان امروز خواهد بود. یعنی نگاه می کنند، می بینند که فردایشان این است، از کار دلزده خواهند شد و به کارهای نامتناسب با شغل خود روی خواهند آورد. لذاست که دستگاه دولتی باید به صورت اساسی به مساله بازنشستگان - بخصوص کسانی که در پوشش سازمان تامین اجتماعی و سازمانهای دولتی، بیمه و تامین هستند - توجه کنند و به صورت ویژه به آنها رسیدگی نماید.

معنای مردم از کلام مولا متقیان امیر المؤمنین سلام الله علیه

تاریخ: 23/5 /1370
مردم که می گوییم، یعنی همان عامّه یی که امیر المؤمنین سلام الله علیه در آن فرمان تاریخیشان به مالک اشتر فرمودند که عامّه را داشته باش، خاصّه را رها کن. عامّه، یعنی همانهایی که در جنگ با تو هستند، در مشکلات با تو هستند، سختیها را با تو تقسیم می کنند، غم تو را از دلت می زدایند، خودشان را سپر بلای تو قرار می دهند و صادقند، نه عافیت طلب های پُر رویِ پُر خور، پُرخواهی که هیچ وقت هم قانع نمی شوند. تا وقتی که خیری به آنها برسد، تو را می خواهند، به مجرد این که ذره یی کم شود، رویشان را برمی گردانند.
آقایان! ما در قبال مردم دو کار داریم: یک کار این است که به آنها خدمت برسانیم، کار دیگر این است که محبت و اعتماد آنها را جلب کنیم. خدمت به آنها برسانیم، یعنی چه یعنی هرجا که هستید، برنامه شما آن وقتی درست است که نفعش به همین مردمی که عرض کردم، برسد. البته دنبال نفع کوتاه مدت نیستیم. ... آن برنامه صحیح و آن راه درست که به خیر عامه مردم منتهی خواهد شد، ملاک است.
در این راه، از خیلی چیزها باید گذشت. نه فقط از شهوات حرام، از شهوات حلال نیز باید گذشت. نمی گویم مثل پیامبر باشیم، نمی گویم مثل امیر المؤمنین -که شاگرد پیامبر بود - باشیم، که انسان آن مطالب را که می خواند، تنش می لرزد.
اما در آن راه باید برویم، در آن راه باید قدم برداریم، کمتر خرج کنیم، کمتر بذل و بخشش بیجا کنیم، کمتر به زندگی شخصی خودمان بپردازیم.

حق مردم بر شما این است که با همه وجود برای آنها کار کنید

تاریخ: 8/6/1368
حق مردم بر شما این است که با همه وجود برای آنها کار کنید. این چیز تازه یی برای شما نیست. شما این امتحان را همیشه داده اید و برای مردم کار کرده اید. این تذکر در درجه اول برای خود من و بعد هم برای شما و همه کسانی که مسئولیت ی بر دوش دارند، یک نصیحت است.
ما واقعا باید با همه وجود کار کنیم و هر چه ظرفیت و ابتکار در جسم و ذهنمان داریم، باید صرف اداره امور کشور و راه اندازی کار مردم به سوی یک زندگی اسلامی کنیم. زندگی اسلامی، به معنای توجه به معنویات و نه مادیات نیست، همچنان که به معنای توجه به مادیات و نه آرمانها و معنویات هم نیست.