فهرست کتاب


راهبردها در کلام و پیام حضرت آیة الله العظمی خامنه ای

مرکز غدیر‏‏‏

خدمت رسانی به مردم کار اصلی ماست و بیشترین کسانی که خدمت باید متوجه آنها شود، طبقه ی محروم ومظلوم و مستضعف جامعه اند

تاریخ: 17/6/1384
خدمت رسانی به مردم کار اصلی ماست و بیشترین کسانی که خدمت باید متوجه آنها شود، طبقه ی محروم و مظلوم ومستضعف جامعه اند که محتاج خدمتند. ما باید این خدمت را به آنها برسانیم و خدمت رسانی را تسهیل کنیم. این، خود یک قدم بزرگ در راه ایجاد عدالت اجتماعی است.

وقتی مردم تنگدست بودند، زمین ویران می شود. فقر مردم، تقصیر فرمانروایان است، چون آنچه از ثروت به دست می آید، برای خودشان می خواهند

تاریخ: 20/8/1383
وَ إِنَّمَا یُؤْتَی خَرَابُ الْأَرْضِ مِنْ إِعْوَازِ أَهْلِهَا، ویرانی زمین از تنگدستی مردم زمین حاصل می شود، یعنی وقتی مردم تنگدست بودند، زمین ویران می شود. حضرت این را به عنوان یک نکته ی فلسفی بیان نمی کنند، به عنوان یک واقعیت بیان می کنند. اَرْض ی هم که این جا می گویند، همان سرزمین مصر است که مالک اشتر دارد می رود. البته آن وقت شام و عراق و ایران و مدینه و هرنقطه ی دیگر دنیا که حاکمی دارد، با مصر قابل مقایسه است. می گویند سرزمینی که تو داری به آن جا می روی ، اگر توانستی مردمش را ثروتمند کنی، آباد خواهد شد، اما اگر مردم را فقیر نگه داشتی یا فقیر کردی و نتوانستی، این سرزمین هم آباد نخواهد شد، ویرانه خواهد ماند. مردم هستند که باید با نشاط خودشان و با توانایی هایی که پیدا می کنند،سرزمین شان را آباد کنند. ابتکار آحاد مردم است که همه جای زمین را آباد می کند. بعد می فرمایند: وَ إِنَّمَا یُعْوِزُ أَهْلُهَا (اِعْوازْ، باب اِفْعالْ است، اما لازم است) مردم تنگدست می شوند. حضرت با لام تعلیل می فرمایند: لِإِشْرَافِ أَنْفُسِ الْوُلَاةِ عَلَی الْجَمْعِ، فقر مردم، تقصیر فرمانروایان است، آنها هستند که موجب فقر مردم می شوند، چون آنچه را که از ثروت و منافع به دست می آید، برای خودشان می خواهند، این موجب فقر مردم می شود.

دولت و مجلس و مسئولان باید دست به دست هم دهند

تاریخ: 24/3/1368
دولت و مجلس و مسئولان باید دست به دست هم دهند و بهترین راهها و موفقترین شیوه ها را جستجو کنند، تا مشکلات اقتصادی مردم کم شود، نمی گویم بکلی از بین برود، چون در کوتاه مدت، چنین چیزی میسور نیست.