فهرست کتاب


راهبردها در کلام و پیام حضرت آیة الله العظمی خامنه ای

مرکز غدیر‏‏‏

فصل یازدهم : رسیدگی به مردم

عناوین :
فلسفه مسئولیت پیدا کردن مسئولان، خدمت به مردم است
خدمت رسانی به مردم کار اصلی ماست
بیشترین خدمت باید متوجه طبقه ی محروم جامعه باشد
وقتی مردم تنگدست بودند، زمین ویران می شود
فقر مردم، تقصیر فرمانروایان است
نوع کمک رسانیها باید حساب شده باشد
معنای مردم در کلام امیر المؤمنین سلام الله علیه
حق مردم بر شما این است که با همه وجود برای آنها کار کنید
صحنه جامعه را از فقر و ناامنی و بی سوادی پاک کنیم
اگر کسی به مردم ظلم بکند خدا خصم اوست
اگر سرگرم مسایل سیاسی شوید از واقعیات زندگی مردم دور می مانید
باید خدمت رسانی محسوس باشد و مردم اثرش را ببینند

فلسفه مسئولیت پیدا کردن مسئولان در کشور این است که برای مردم کار کنند. مسئولان برای مردمند و خدمتگزار و مدیون و امانتدار آنها هستند

تاریخ: 14/3/1380
فلسفه مسئولیت پیدا کردن مسئولان در کشور این است که برای مردم کار کنند. مسئولان برای مردمند و خدمتگزار و مدیون و امانتدار آنها هستند. مردم، محورند. کسی که در نظام جمهوری اسلامی مسئولیتی به دست می آورد، باید همه هم و غمش برای مردم باشد، هم برای دنیای مردم، هم برای مادیت مردم، هم برای معنویت مردم، هم برای ایجاد عدالت در میان مردم، هم برای احیای شان انسانی مردم، هم برای آزادی مردم، اینها جزو وظایف اصلی حکومت است.

خدمت رسانی به مردم کار اصلی ماست و بیشترین کسانی که خدمت باید متوجه آنها شود، طبقه ی محروم ومظلوم و مستضعف جامعه اند

تاریخ: 17/6/1384
خدمت رسانی به مردم کار اصلی ماست و بیشترین کسانی که خدمت باید متوجه آنها شود، طبقه ی محروم و مظلوم ومستضعف جامعه اند که محتاج خدمتند. ما باید این خدمت را به آنها برسانیم و خدمت رسانی را تسهیل کنیم. این، خود یک قدم بزرگ در راه ایجاد عدالت اجتماعی است.