فهرست کتاب


راهبردها در کلام و پیام حضرت آیة الله العظمی خامنه ای

مرکز غدیر‏‏‏

کسی که دچار فساد مالی می شود، هر چیزی که در مقابل او بایستد، می خواهد با آن مبارزه کند

تاریخ: 1/1/1380
این که من هشدار دادم و از مسئولان درخواست کردم که با فساد مالی مبارزه کنند، به خاطر همین است. کسی که دچار فساد مالی می شود، مشکل او فقط این نیست که مال مردم را می خورد و بالا می کشد، مشکل این است که یک جرثومه فساد، هر چیزی که در مقابل او بایستد، می خواهد با آن مبارزه کند و از همه نیروی خود برای برداشتن این مانع بهره بگیرد، حالا این مانع اگر شرع باشد، با شرع می جنگد، اگر قانون اساسی باشد، با قانون اساسی می جنگد، اگر قوانین عادی باشد، با قوانین عادی می جنگد.

حرکتی که برای قسط و عدل است، بر حرکتی که در مقابل قسط و عدل ایستاده است، پیروز خواهد شد

تاریخ: 18/11/1371
ما با ظلم و قلدری مخالفیم. ما برای استقرار قسط و عدل قیام و تلاش کرده ایم، و باز هم این ملت در همین راه تلاش خواهد کرد. حرکتی که برای قسط و عدل است، بر حرکتی که در مقابل قسط و عدل ایستاده است، پیروز خواهد شد. در این، شکی نیست. دنیا به سمت عدل و قسط حرکت می کند، و معنای امام زمان و انتظار فرج، همین است. انتظار فرج یعنی اینکه در سرنوشت بشریت، یک فرج بزرگ هست، و ما به سمت آن فرج پیش می رویم. از چه بترسیم. چرا بترسیم. چرا تردید کنیم. چرا اطمینان خودمان را از دست بدهیم. دستورات اسلام چراغ راه ماست

فصل یازدهم : رسیدگی به مردم

عناوین :
فلسفه مسئولیت پیدا کردن مسئولان، خدمت به مردم است
خدمت رسانی به مردم کار اصلی ماست
بیشترین خدمت باید متوجه طبقه ی محروم جامعه باشد
وقتی مردم تنگدست بودند، زمین ویران می شود
فقر مردم، تقصیر فرمانروایان است
نوع کمک رسانیها باید حساب شده باشد
معنای مردم در کلام امیر المؤمنین سلام الله علیه
حق مردم بر شما این است که با همه وجود برای آنها کار کنید
صحنه جامعه را از فقر و ناامنی و بی سوادی پاک کنیم
اگر کسی به مردم ظلم بکند خدا خصم اوست
اگر سرگرم مسایل سیاسی شوید از واقعیات زندگی مردم دور می مانید
باید خدمت رسانی محسوس باشد و مردم اثرش را ببینند