فهرست کتاب


راهبردها در کلام و پیام حضرت آیة الله العظمی خامنه ای

مرکز غدیر‏‏‏

وارد شدن در میدان فساد مالی، مقدمه ورود به میدان فساد اخلاقی و فساد جنسی و فساد شهوانی و انواع و اقسام فسادهاست

تاریخ: 1/1/1380
وقتی پول و لقمه حرام در بین مردم و نخبگان و زبدگان رایج شد، گناه رایج می شود، أَمَرْنا مُتْرَفِیها فَفَسَقُوا فِیها. وارد شدن در میدان فساد مالی، مقدمه ورود به میدان فساد اخلاقی و فساد جنسی و فساد شهوانی و انواع و اقسام فسادهاست.
ضرر پنجم این که وقتی مدیران و مردمی فاسد شدند، این می شود پایگاه دشمن خارجی. دشمن خارجی از آدمهای فاسد، برای اهداف سیاسی خود در کشور خوب استفاده می کند.

کسی که دچار فساد مالی می شود، هر چیزی که در مقابل او بایستد، می خواهد با آن مبارزه کند

تاریخ: 1/1/1380
این که من هشدار دادم و از مسئولان درخواست کردم که با فساد مالی مبارزه کنند، به خاطر همین است. کسی که دچار فساد مالی می شود، مشکل او فقط این نیست که مال مردم را می خورد و بالا می کشد، مشکل این است که یک جرثومه فساد، هر چیزی که در مقابل او بایستد، می خواهد با آن مبارزه کند و از همه نیروی خود برای برداشتن این مانع بهره بگیرد، حالا این مانع اگر شرع باشد، با شرع می جنگد، اگر قانون اساسی باشد، با قانون اساسی می جنگد، اگر قوانین عادی باشد، با قوانین عادی می جنگد.

حرکتی که برای قسط و عدل است، بر حرکتی که در مقابل قسط و عدل ایستاده است، پیروز خواهد شد

تاریخ: 18/11/1371
ما با ظلم و قلدری مخالفیم. ما برای استقرار قسط و عدل قیام و تلاش کرده ایم، و باز هم این ملت در همین راه تلاش خواهد کرد. حرکتی که برای قسط و عدل است، بر حرکتی که در مقابل قسط و عدل ایستاده است، پیروز خواهد شد. در این، شکی نیست. دنیا به سمت عدل و قسط حرکت می کند، و معنای امام زمان و انتظار فرج، همین است. انتظار فرج یعنی اینکه در سرنوشت بشریت، یک فرج بزرگ هست، و ما به سمت آن فرج پیش می رویم. از چه بترسیم. چرا بترسیم. چرا تردید کنیم. چرا اطمینان خودمان را از دست بدهیم. دستورات اسلام چراغ راه ماست