فهرست کتاب


راهبردها در کلام و پیام حضرت آیة الله العظمی خامنه ای

مرکز غدیر‏‏‏

اگر دستهای سودجو بتوانند فساد اقتصادی را در میان مسئولان رایج کنند، ضربه یی به آن کشور می خورد که با هیچ چیز جبران نمی شود

تاریخ: 3/11/1380
اگر دستهای سودجو بتوانند فساد اقتصادی را در میان مسئولان رایج کنند، ضربه یی به آن کشور می خورد که با هیچ چیز جبران نمی شود. لذا عرض کرده ایم، باز هم تکرار می کنیم: مبارزه با فساد، یک جهاد واقعی و البته کار بسیار دشواری است.
.....بنده به مسئولان دستگاههای اجرایی و قضایی تاکید کرده ام، بگردند ببینند جاهایی که گلوگاه فساد است، کجاست، آن جا را تحت نظارت قرار دهند، نگذارند از اول فسادی به وجود بیاید.

وارد شدن در میدان فساد مالی، مقدمه ورود به میدان فساد اخلاقی و فساد جنسی و فساد شهوانی و انواع و اقسام فسادهاست

تاریخ: 1/1/1380
وقتی پول و لقمه حرام در بین مردم و نخبگان و زبدگان رایج شد، گناه رایج می شود، أَمَرْنا مُتْرَفِیها فَفَسَقُوا فِیها. وارد شدن در میدان فساد مالی، مقدمه ورود به میدان فساد اخلاقی و فساد جنسی و فساد شهوانی و انواع و اقسام فسادهاست.
ضرر پنجم این که وقتی مدیران و مردمی فاسد شدند، این می شود پایگاه دشمن خارجی. دشمن خارجی از آدمهای فاسد، برای اهداف سیاسی خود در کشور خوب استفاده می کند.

کسی که دچار فساد مالی می شود، هر چیزی که در مقابل او بایستد، می خواهد با آن مبارزه کند

تاریخ: 1/1/1380
این که من هشدار دادم و از مسئولان درخواست کردم که با فساد مالی مبارزه کنند، به خاطر همین است. کسی که دچار فساد مالی می شود، مشکل او فقط این نیست که مال مردم را می خورد و بالا می کشد، مشکل این است که یک جرثومه فساد، هر چیزی که در مقابل او بایستد، می خواهد با آن مبارزه کند و از همه نیروی خود برای برداشتن این مانع بهره بگیرد، حالا این مانع اگر شرع باشد، با شرع می جنگد، اگر قانون اساسی باشد، با قانون اساسی می جنگد، اگر قوانین عادی باشد، با قوانین عادی می جنگد.