فهرست کتاب


راهبردها در کلام و پیام حضرت آیة الله العظمی خامنه ای

مرکز غدیر‏‏‏

مردم نمی توانند با فساد مبارزه کنند. مبارزه ی با فساد، کار دستگاه های حکومتی است

تاریخ: 19/4/1383
چند سال پیش مساله ی مبارزه ی با فساد را مطرح کردیم، به جای این که سینه سپر کنند و به میدان بیایند و پرچم را در دست بگیرند، توجیه های سیاسی و تعدیلهای غلط و سیاست بازانه روی این مساله گذاشتند و آن کاری که باید بکنند، نکردند. حالا نمایندگان مجلس این کار را بکنند، مسوولان دولتی این کار را بکنند، شما مسوولان بخشهای مختلف و مدیران دولتی این کار را بکنید. مردم نمی توانند با فساد مبارزه کنند. مبارزه ی با فساد، کار دستگاه های حکومتی است.
... ذهن هم فقط به سمت دستگاه قضایی نرود، دستگاه قضایی آخرالدوا است. من گفتم بعضی از بخشها درباره ی فساد مطالعات عمیق کنند. چند مجموعه در این زمینه تدوین کردند و برای من آوردند که درباره ی مساله ی فساد و شیوه های فساد و رخنه گاه های فساد، تحقیقی صورت گرفته بود. دیدیم مهمترین بخشی که می شود با فساد مبارزه کرد، دولت است.

اگر دستهای سودجو بتوانند فساد اقتصادی را در میان مسئولان رایج کنند، ضربه یی به آن کشور می خورد که با هیچ چیز جبران نمی شود

تاریخ: 3/11/1380
اگر دستهای سودجو بتوانند فساد اقتصادی را در میان مسئولان رایج کنند، ضربه یی به آن کشور می خورد که با هیچ چیز جبران نمی شود. لذا عرض کرده ایم، باز هم تکرار می کنیم: مبارزه با فساد، یک جهاد واقعی و البته کار بسیار دشواری است.
.....بنده به مسئولان دستگاههای اجرایی و قضایی تاکید کرده ام، بگردند ببینند جاهایی که گلوگاه فساد است، کجاست، آن جا را تحت نظارت قرار دهند، نگذارند از اول فسادی به وجود بیاید.

وارد شدن در میدان فساد مالی، مقدمه ورود به میدان فساد اخلاقی و فساد جنسی و فساد شهوانی و انواع و اقسام فسادهاست

تاریخ: 1/1/1380
وقتی پول و لقمه حرام در بین مردم و نخبگان و زبدگان رایج شد، گناه رایج می شود، أَمَرْنا مُتْرَفِیها فَفَسَقُوا فِیها. وارد شدن در میدان فساد مالی، مقدمه ورود به میدان فساد اخلاقی و فساد جنسی و فساد شهوانی و انواع و اقسام فسادهاست.
ضرر پنجم این که وقتی مدیران و مردمی فاسد شدند، این می شود پایگاه دشمن خارجی. دشمن خارجی از آدمهای فاسد، برای اهداف سیاسی خود در کشور خوب استفاده می کند.