فهرست کتاب


راهبردها در کلام و پیام حضرت آیة الله العظمی خامنه ای

مرکز غدیر‏‏‏

عده یی می گویند مبارزه با مفاسد اقتصادی موجب می شود که سرمایه دار، سرمایه گذاری نکند، اما من می گویم قضیه عکس است

تاریخ: 1/1/1380
کسانی که می خواهند با پول خود در کشور فعالیت اقتصادی کنند کارخانه تاسیس کنند، مزرعه راه بیندازند و تولید کنند وقتی دیدند از راههای نامشروع می شود این همه ثروت به دست آورد، آنها هم تشویق می شوند که بروند کار نامشروع بکنند. عده یی می گویند مبارزه با مفاسد اقتصادی موجب می شود که سرمایه دار، سرمایه گذاری نکند، اما من می گویم قضیه عکس است، اگر با فساد اقتصادی مبارزه نشود، هر سرمایه داری وسوسه و تشویق می شود که به جای وارد شدن به کار پردردسر تولید و مقدمات آن و راههای طولانی دیگر، برود مشغول بند و بست و کارهای فساد انگیز بشود.

ما اصلاح اداری، اقتصادی، قضایی، امنیتی و اصلاح در قوانین و مقررات لازم داریم. ما احتیاج به مقرراتی داریم که برای همه یکسان و در آن تبعیض نباشد

تاریخ: 26/1/1379
ما اصلاح اداری لازم داریم اصلاح اقتصادی لازم داریم اصلاح قضایی لازم داریم ا اصلاح امنیتی لازم درایم اصلاح در قوانین و مقررات لازم داریم. ما احتیاج داریم که دستگاه اداریمان مقرراتی داشته باشند که برای همه یکسان باشد و در آن تبعیض نباشد اگر بود نقطه فاسدی است و باید اصلاح بشود. باید رشوه و ارتشا وجود نداشته باشد اگر بود فساد است و باید اصلاح شود. راههای کسب ثروت باید مشروع باشد اگر کسانی از راههای نامشروع کسب ثروت کردند این فساد است و باید اصلاح بشود. اگر کسانی از امتیازات بیجا استفاده کردند ثروتهای بادآورده پیدا کردند و دیگران را به قیمت این که خودشان ثروتمند بشوند فقیر کردند این فساد است و باید اصلاح بشود. اگر در جامعه امتیازات انحصاری به وجود آوردند و همه نتوانستند از فرصتهای برابر استفاده کنند این فساد است و باید اصلاح بشود.
اگر امنیت شغلی و ثبات مقررات نبود اگر انسانی که می خواهد در جامعه کار کند دست و پایش را بستند و برای تلاش کردن به او فرصت ندادند اینها فساد است و باید اصلاح بشود. اگر در جامعه گرایش مصرفی رو به رشد است این فساد است اگر در تلاشهای اقتصادی دلالی بر تولید ترجیح دارد این فساد است اینها را باید اصلاح کرد اصلاحات اینهاست. اگر مردم دچار حالت بی انضباطیند - بخصوص مسئولان بخشهای اداره کشور بی انضباطند - و انضباط اجتماعی نیست این فساد است اگر احساس مسئولیت نیست این فساد است اگر در جوانان ملکات انسانی - یعنی شجاعت صفا صدق نشاط فعالیت کار - رشد پیدا نمی کند این فساد است اگر روابط جنسی ناسالم در جامعه هست این فساد است اگر اعتیاد در جامعه هست این فساد است اگر سطح معرفت و شعور عمومی در حد مطلوب نیست این فساد است اگر وظیفه شناسی در مسئولان نیست این فساد است اگر کسانی هستند که خانواده ها را ناامن می کنند اگر کسانی هستند که شهرها و خیابانها و جاده ها و روستاها را ناامن می کنند این برای کشور فساد است اگر جرم و جنایت هست اگر دسترسی به قضاوت عادلانه نیست اگر رسیدگیهای قضایی طولانی می شود و پرونده ها مدتها می ماند اینها فساد است باید اصلاح کرد باید از جرم و جنایت پیشگیری کرد. انقلاب ما را به ایجاد این اصلاحات امر می کند و فرمان می دهد. همه خوشحالند و دوست می دارند که این گونه اصلاحات در جامعه انجام بگیرد. البته این اصلاحات هم با تعارف انجام نمی گیرد این اصلاحات با قاطعیت و با اقدام انجام می گیرد.

مردم نمی توانند با فساد مبارزه کنند. مبارزه ی با فساد، کار دستگاه های حکومتی است

تاریخ: 19/4/1383
چند سال پیش مساله ی مبارزه ی با فساد را مطرح کردیم، به جای این که سینه سپر کنند و به میدان بیایند و پرچم را در دست بگیرند، توجیه های سیاسی و تعدیلهای غلط و سیاست بازانه روی این مساله گذاشتند و آن کاری که باید بکنند، نکردند. حالا نمایندگان مجلس این کار را بکنند، مسوولان دولتی این کار را بکنند، شما مسوولان بخشهای مختلف و مدیران دولتی این کار را بکنید. مردم نمی توانند با فساد مبارزه کنند. مبارزه ی با فساد، کار دستگاه های حکومتی است.
... ذهن هم فقط به سمت دستگاه قضایی نرود، دستگاه قضایی آخرالدوا است. من گفتم بعضی از بخشها درباره ی فساد مطالعات عمیق کنند. چند مجموعه در این زمینه تدوین کردند و برای من آوردند که درباره ی مساله ی فساد و شیوه های فساد و رخنه گاه های فساد، تحقیقی صورت گرفته بود. دیدیم مهمترین بخشی که می شود با فساد مبارزه کرد، دولت است.