فهرست کتاب


راهبردها در کلام و پیام حضرت آیة الله العظمی خامنه ای

مرکز غدیر‏‏‏

برخورد با فساد، هم موجب می شود که افراد دقت بیشتری بکنند، هم موجب می شود که دستهای خیانتکار بترسند و عقب بکشند

تاریخ: 1/1/1380
برخورد با فساد، هم موجب می شود که افراد دقت بیشتری بکنند، هم موجب می شود که دستهای خیانتکار بترسند و عقب بکشند. این دو عامل موجب خواهد شد که در کارهای اقتصادی و جاری کشور و دولت، پیشرفت به وجود آید. بنابراین علاج تهاجم به ناکارآمدی نظام، اثبات کارآمدی است، که اثبات کارآمدی هم این گونه است.

می گویند مبارزه با فاسد و مفسد موجب می شود در کشور سرمایه گذاریهای مالی صورت نگیرد، این حرف، غلط و از لحاظ علمی رد شده است

تاریخ: 1/1/1380
بعضی می گویند مبارزه با فاسد و مفسد موجب می شود در کشور سرمایه گذاریهای مالی صورت نگیرد، این حرف، غلط و از لحاظ علمی رد شده است. کسانی که متخصص این کارها هستند و دانش این کارها را دارند، می دانند و می گویند اگر در یک کشور فساد وجود داشته باشد، نسبت سرمایه گذاری در آن کشور پایین می آید، اینها ثابت شده است. هر چه فساد بیشتر باشد، نسبت سرمایه گذاری کمتر می شود، اما هر چه فساد کمتر باشد، نسبت سرمایه گذاری رشد پیدا می کند. من خواهش می کنم کسانی که به این مسائل آگاهند، بیایند اینها را برای افکار عمومی تشریح و بیان کنند تا عده یی نتوانند با جنجالی کردن مسائل، این حرکت عظیم را تحت الشعاع قرار دهند.
... امروز مردم از مبارزه با فساد خرسند می شوند و آن را مطالبه می کنند. هر کس به مردم علاقه دارد، هر که از زبان مردم حرف می زند و برای آنها کار می کند، باید در این مبارزه پیشقدم باشد

عده یی می گویند مبارزه با مفاسد اقتصادی موجب می شود که سرمایه دار، سرمایه گذاری نکند، اما من می گویم قضیه عکس است

تاریخ: 1/1/1380
کسانی که می خواهند با پول خود در کشور فعالیت اقتصادی کنند کارخانه تاسیس کنند، مزرعه راه بیندازند و تولید کنند وقتی دیدند از راههای نامشروع می شود این همه ثروت به دست آورد، آنها هم تشویق می شوند که بروند کار نامشروع بکنند. عده یی می گویند مبارزه با مفاسد اقتصادی موجب می شود که سرمایه دار، سرمایه گذاری نکند، اما من می گویم قضیه عکس است، اگر با فساد اقتصادی مبارزه نشود، هر سرمایه داری وسوسه و تشویق می شود که به جای وارد شدن به کار پردردسر تولید و مقدمات آن و راههای طولانی دیگر، برود مشغول بند و بست و کارهای فساد انگیز بشود.