فهرست کتاب


راهبردها در کلام و پیام حضرت آیة الله العظمی خامنه ای

مرکز غدیر‏‏‏

در هر جامعه ایی اگر نقطه فاسد، شناسایی، کنترل و قلع و قمع شد، فساد متوقف می ماند، والا رشد پیدا می کند

تاریخ: 9/1/1381
در مورد برخورد با فساد دو گرایش افراطی و تفریطی هست، بعضیها وقتی صحبت از مبارزه با فساد می شود، تصور می کنند که مبارزه با فساد، یک بهانه سیاسی برای برخورد با این و آن است، این غلط است. مبارزه با فساد، مبارزه با فساد است! در هر جامعه ایی اگر نقطه فاسد، شناسایی، کنترل و قلع و قمع شد، فساد متوقف می ماند، والا رشد پیدا می کند. فرق نظام اسلامی و نظام صالح با نظامهای فاسدی که در مقابل گسترش فساد بی دفاعند، این است که در این جا مسئولان اصلی کشور و دلسوزان جامعه، برخوردار از صلاحند، برنامه و رفتار کشور، برنامه صلاح است، البته آدم فاسد هم پیدا می شود، منتها باید با او برخورد شود. بعضی تصور می کنند که مبارزه با فساد یک حرکت سیاسی است، که تصور غلطی است، این مبارزه، حرکت سیاسی نیست، یک حرکت حقیقی و کاری لازم است. بعضی هم در نقطه مقابل، از آن طرف افراط می کنند، وقتی گفته می شود فساد خیال می کنند همه جا را فساد گرفته است، خیر، این چنین نیست. آنچه که ما را برمی انگیزد، وجود فساد، ولو در یک بخش، در یک گوشه و به وسیله افراد معدودی است.

برخورد با فساد، هم موجب می شود که افراد دقت بیشتری بکنند، هم موجب می شود که دستهای خیانتکار بترسند و عقب بکشند

تاریخ: 1/1/1380
برخورد با فساد، هم موجب می شود که افراد دقت بیشتری بکنند، هم موجب می شود که دستهای خیانتکار بترسند و عقب بکشند. این دو عامل موجب خواهد شد که در کارهای اقتصادی و جاری کشور و دولت، پیشرفت به وجود آید. بنابراین علاج تهاجم به ناکارآمدی نظام، اثبات کارآمدی است، که اثبات کارآمدی هم این گونه است.

می گویند مبارزه با فاسد و مفسد موجب می شود در کشور سرمایه گذاریهای مالی صورت نگیرد، این حرف، غلط و از لحاظ علمی رد شده است

تاریخ: 1/1/1380
بعضی می گویند مبارزه با فاسد و مفسد موجب می شود در کشور سرمایه گذاریهای مالی صورت نگیرد، این حرف، غلط و از لحاظ علمی رد شده است. کسانی که متخصص این کارها هستند و دانش این کارها را دارند، می دانند و می گویند اگر در یک کشور فساد وجود داشته باشد، نسبت سرمایه گذاری در آن کشور پایین می آید، اینها ثابت شده است. هر چه فساد بیشتر باشد، نسبت سرمایه گذاری کمتر می شود، اما هر چه فساد کمتر باشد، نسبت سرمایه گذاری رشد پیدا می کند. من خواهش می کنم کسانی که به این مسائل آگاهند، بیایند اینها را برای افکار عمومی تشریح و بیان کنند تا عده یی نتوانند با جنجالی کردن مسائل، این حرکت عظیم را تحت الشعاع قرار دهند.
... امروز مردم از مبارزه با فساد خرسند می شوند و آن را مطالبه می کنند. هر کس به مردم علاقه دارد، هر که از زبان مردم حرف می زند و برای آنها کار می کند، باید در این مبارزه پیشقدم باشد