فهرست کتاب


راهبردها در کلام و پیام حضرت آیة الله العظمی خامنه ای

مرکز غدیر‏‏‏

صحنه را تا آن جایی که می توانید از فساد پاک کنید

تاریخ: 4/6/1383
صحنه را تا آن جایی که می توانید از فساد پاک کنید. من روی مساله ی فساد خیلی تکیه کرده ام و ممکن است بعضی به نظرشان بیاید که تکراری است، و چرا، نه، من اعتقاد راسخ دارم که مادامی که ما مجموعه ی دستگاه اجرایی خودمان را -اعم از دستگاه های قوه ی مجریه و دستگاه های قوه ی قضاییه - فساد مالی و انحراف از روشهای قانونی وصحیح خالی نکنیم، همه ی کارهای ما ... هدر خواهد رفت.

مبارزه با فساد، در درجه اول، کار خودِ دولت است

تاریخ: 4/6/1381
مبارزه با فساد، در درجه اول کار خود دولت است، بخصوص که دولتمردان سطح بالای ما یعنی شما وزرای محترم، معاونان محترم رئیس جمهور و بقیه مسئولان سطح بالای کشور افراد پاکی هستند. شما می خواهید پاک کار بکنید، بنابراین می توانید خودتان مبارزه کنید و بکنید. بخش قضا مربوط به مرحله آخر کار است.
... من می خواهم خواهش کنم که حتما مساله مبارزه با فساد را جدی بگیرید و دنبال کنید. این که ما دو سه سال قبل،گفتیم اصلاحات واقعی در کشور، مبارزه با فقر و فساد و تبعیض است، هر روز که می گذرد، اعتقاد بنده به این مساله راسخ تر می شود. هیچ اصلاحی در کشور بدون پرداختن به این سه مقوله اساسی و بنیانی ممکن نیست صورت بگیرد، اینها مادر همه اصلاحات است و باید بالاخره در کارها به این قضیه بپردازید.

در هر جامعه ایی اگر نقطه فاسد، شناسایی، کنترل و قلع و قمع شد، فساد متوقف می ماند، والا رشد پیدا می کند

تاریخ: 9/1/1381
در مورد برخورد با فساد دو گرایش افراطی و تفریطی هست، بعضیها وقتی صحبت از مبارزه با فساد می شود، تصور می کنند که مبارزه با فساد، یک بهانه سیاسی برای برخورد با این و آن است، این غلط است. مبارزه با فساد، مبارزه با فساد است! در هر جامعه ایی اگر نقطه فاسد، شناسایی، کنترل و قلع و قمع شد، فساد متوقف می ماند، والا رشد پیدا می کند. فرق نظام اسلامی و نظام صالح با نظامهای فاسدی که در مقابل گسترش فساد بی دفاعند، این است که در این جا مسئولان اصلی کشور و دلسوزان جامعه، برخوردار از صلاحند، برنامه و رفتار کشور، برنامه صلاح است، البته آدم فاسد هم پیدا می شود، منتها باید با او برخورد شود. بعضی تصور می کنند که مبارزه با فساد یک حرکت سیاسی است، که تصور غلطی است، این مبارزه، حرکت سیاسی نیست، یک حرکت حقیقی و کاری لازم است. بعضی هم در نقطه مقابل، از آن طرف افراط می کنند، وقتی گفته می شود فساد خیال می کنند همه جا را فساد گرفته است، خیر، این چنین نیست. آنچه که ما را برمی انگیزد، وجود فساد، ولو در یک بخش، در یک گوشه و به وسیله افراد معدودی است.