فهرست کتاب


راهبردها در کلام و پیام حضرت آیة الله العظمی خامنه ای

مرکز غدیر‏‏‏

فساد، مثل زخم واگیردار است. با بروز فساد به طور جدی مقابله و حساسیت نشان دهید، بدون این کار اوضاع بسامان نخواهد شد

تاریخ: 19/4/1383
من در دو سه سال اخیر بر مبارزه ی با فساد اقتصادی در دستگاه های حکومتی و دولتی اصرار کرده ام. من می خواهم شما برادران و خواهران عزیزی که مسوول هستید، به این نکته توجه کنید که اگر در دستگاه های حکومتی با فساد اقتصادی و کجروی در مسائل مالی برخورد نشود، همه ی چیزهایی که مطرح کردند، اگر یکی یکی هم اینها را برآورده کنیم، فایده یی ندارد، علاوه بر این که خیلی از این چیزها با فساد اصلا نشدنی است. من انتظار ندارم که همه ی مسوولان نظام ما فرشته یا فرشته گون باشند، نه، بالاخره همه ی ما خودمان را می شناسیم، ما مردمانی هستیم ضعیف، انسانهایی هستیم آسیب پذیر، که باید به خدا پناه ببریم، ولی باید به این نقطه توجه کرد که در هر جایی فساد به وجود بیاید، مثل زخم واگیرداری است. شما که مدیر هستید، شما که مسوول هستید، شما که یک مجموعه به دستتان سپرده شده است، با بروز فساد در زیرمجموعه ی خود به طور جدی مقابله کنید و حساسیت نشان دهید، بدون این، کار پیش نخواهد رفت و اوضاع بسامان نخواهد شد.

صحنه را تا آن جایی که می توانید از فساد پاک کنید

تاریخ: 4/6/1383
صحنه را تا آن جایی که می توانید از فساد پاک کنید. من روی مساله ی فساد خیلی تکیه کرده ام و ممکن است بعضی به نظرشان بیاید که تکراری است، و چرا، نه، من اعتقاد راسخ دارم که مادامی که ما مجموعه ی دستگاه اجرایی خودمان را -اعم از دستگاه های قوه ی مجریه و دستگاه های قوه ی قضاییه - فساد مالی و انحراف از روشهای قانونی وصحیح خالی نکنیم، همه ی کارهای ما ... هدر خواهد رفت.

مبارزه با فساد، در درجه اول، کار خودِ دولت است

تاریخ: 4/6/1381
مبارزه با فساد، در درجه اول کار خود دولت است، بخصوص که دولتمردان سطح بالای ما یعنی شما وزرای محترم، معاونان محترم رئیس جمهور و بقیه مسئولان سطح بالای کشور افراد پاکی هستند. شما می خواهید پاک کار بکنید، بنابراین می توانید خودتان مبارزه کنید و بکنید. بخش قضا مربوط به مرحله آخر کار است.
... من می خواهم خواهش کنم که حتما مساله مبارزه با فساد را جدی بگیرید و دنبال کنید. این که ما دو سه سال قبل،گفتیم اصلاحات واقعی در کشور، مبارزه با فقر و فساد و تبعیض است، هر روز که می گذرد، اعتقاد بنده به این مساله راسخ تر می شود. هیچ اصلاحی در کشور بدون پرداختن به این سه مقوله اساسی و بنیانی ممکن نیست صورت بگیرد، اینها مادر همه اصلاحات است و باید بالاخره در کارها به این قضیه بپردازید.