فهرست کتاب


راهبردها در کلام و پیام حضرت آیة الله العظمی خامنه ای

مرکز غدیر‏‏‏

مبارزه با فساد، یک مبارزه جدی و واقعی است، تهاجم خواهند کرد، برای مقابله با شیوع فساد اقتصادی و مالی، باید لباس مبارزه به تن کرد

تاریخ: 1/1/1380
یکی از موانع پیشرفت اقتصادی کشور، وجود گلوگاههای فساد است که بشدت باید از آنها ترسید و با آن مقابله و مبارزه کرد، کار سختی هم هست.
... بدانید مبارزه با فساد، یک مبارزه جدی و واقعی است، تهاجم خواهند کرد و فشار خواهند آورد، کار سختی است، برای مقابله با شیوع فساد اقتصادی و مالی، باید لباس مبارزه به تن کرد .
یک جریان فساد هم فسادهای اخلاقی و رواج منکرات است، با این هم باید مقابله و مبارزه کرد. ما خوب می دانیم، این جزو تعالیم اسلام است که با زبان و تبیین باید مردم را با فضایل اخلاقی آشنا کرد و از منکرات دور نگهداشت، این به جای خود درست، اما با شیوع منکرات و با تظاهر به آن باید مقابله کرد. اسلام مرتکب منکر را نصیحت و هدایت می کند، اما حد هم برای او می گذارد. با صرف زبان و توصیه نمی شود کاری کرد. قدرت نظام باید جلوی سیر فحشا و فساد را بگیرد. اجازه ندهید که هوسهای یک عده معدود و یک گروه کوچک و اندک در داخل جامعه، موجب اغوای ذهن و فکر دختر و پسر جوان و مرد و زن مومنی شود که هیچ انگیزه فسادی ندارند. شما باید جلوی آن گونه افراد را بگیرید، همه مسئولان بخشهای مختلف کشور در این زمینه مسئولند.

فساد، مثل زخم واگیردار است. با بروز فساد به طور جدی مقابله و حساسیت نشان دهید، بدون این کار اوضاع بسامان نخواهد شد

تاریخ: 19/4/1383
من در دو سه سال اخیر بر مبارزه ی با فساد اقتصادی در دستگاه های حکومتی و دولتی اصرار کرده ام. من می خواهم شما برادران و خواهران عزیزی که مسوول هستید، به این نکته توجه کنید که اگر در دستگاه های حکومتی با فساد اقتصادی و کجروی در مسائل مالی برخورد نشود، همه ی چیزهایی که مطرح کردند، اگر یکی یکی هم اینها را برآورده کنیم، فایده یی ندارد، علاوه بر این که خیلی از این چیزها با فساد اصلا نشدنی است. من انتظار ندارم که همه ی مسوولان نظام ما فرشته یا فرشته گون باشند، نه، بالاخره همه ی ما خودمان را می شناسیم، ما مردمانی هستیم ضعیف، انسانهایی هستیم آسیب پذیر، که باید به خدا پناه ببریم، ولی باید به این نقطه توجه کرد که در هر جایی فساد به وجود بیاید، مثل زخم واگیرداری است. شما که مدیر هستید، شما که مسوول هستید، شما که یک مجموعه به دستتان سپرده شده است، با بروز فساد در زیرمجموعه ی خود به طور جدی مقابله کنید و حساسیت نشان دهید، بدون این، کار پیش نخواهد رفت و اوضاع بسامان نخواهد شد.

صحنه را تا آن جایی که می توانید از فساد پاک کنید

تاریخ: 4/6/1383
صحنه را تا آن جایی که می توانید از فساد پاک کنید. من روی مساله ی فساد خیلی تکیه کرده ام و ممکن است بعضی به نظرشان بیاید که تکراری است، و چرا، نه، من اعتقاد راسخ دارم که مادامی که ما مجموعه ی دستگاه اجرایی خودمان را -اعم از دستگاه های قوه ی مجریه و دستگاه های قوه ی قضاییه - فساد مالی و انحراف از روشهای قانونی وصحیح خالی نکنیم، همه ی کارهای ما ... هدر خواهد رفت.